۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله بررسي نقش ميانجي گرانه قابليت هاي بازاريابي در رابطه بين جهت گيري هاي استراتژيک و عملکرد سازمان: مطالعه موردي در بانک ملي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۹۷ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش ميانجي گرانه قابليت هاي بازاريابي در رابطه بين جهت گيري هاي استراتژيک و عملکرد سازمان: مطالعه موردي در بانک ملي ايران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهت گيري هاي استراتژيک
مقاله بازارگرايي
مقاله قابليت هاي بازاريابي
مقاله عملکرد
مقاله بانک ملي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خيري بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: روشني عارفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق روابط علي ميان جهت گيري هاي استراتژيک، قابليت هاي بازاريابي و عملکرد سازمان مورد بررسي قرار گرفته است. با اين که شواهد زيادي مبني بر وجود بازارگرايي در سازمان ها موجود است، ولي سازمان ها درک کافي از چگونگي به کارگيري اين دارايي براي دستيابي به مزيت رقابتي ندارند. از طرفي جهت گيري هاي استراتژيک از جمله نوآوري گرايي، رقيب گرايي، مشتري گرايي، کارآفريني گرايي، کارمندگرايي و هزينه گرايي به عنوان مکمل بازارگرايي، مي توانند مزيت رقابتي پايدار و عملکرد عالي براي سازمان به ارمغان بياورند. جهت گيري هاي استراتژيک به طور خودکار منجر به عملکرد بهتر نمي شوند، اما رفتارهاي خاصي را به دنبال دارند که بر عملکرد سازمان اثر مي گذارد. بنابراين، نقش قابليت هاي بازاريابي و بازارگرايي به عنوان متغيرهاي ميانجي که رابطه بين جهت گيري هاي استراتژيک و عملکرد را تقويت مي کنند، مورد مطالعه قرار گرفته است. اطلاعات موردنياز جهت آزمون مدل مفهومي ارائه شده از جمع آوري ۲۲۶ پرسش نامه از مديران شعب بانک ملي ايران به دست آمده است. جهت آزمون پيوندهاي علي بين متغيرها در مدل مفهومي از مدل سازي معادلات ساختاري استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که در بانک ملي ايران کارآفريني گرايي و کارمندگرايي بر بازارگرايي تاثير مثبت دارد. ولي بين ساير جهت گيري هاي استراتژيک و بازارگرايي رابطه معني داري يافت نشد. همچنين، عملکرد اين بانک در فضاي رقابتي کنوني تحت تاثير متغيرهاي بازارگرايي و قابليت هاي بازاريابي قرار دارد.

© حقوق سایت محفوظ است