۱۳۹۵-۰۴-۲۶

مقاله بررسي نقش مهارتهاي توسعه فردي در برنامه درسي در شکل گيري قابليت اشتغال در بين دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته هاي کشاورزي دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش مهارتهاي توسعه فردي در برنامه درسي در شکل گيري قابليت اشتغال در بين دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته هاي کشاورزي دانشگاه تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قابليت اشتغال
مقاله مهارتهاي توسعه فردي
مقاله برنامه درسي
مقاله دانشجويان تحصيلات تکميلي
مقاله دانشگاه تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاپور شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: موحدمحمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: علم بيگي امير
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلي فمي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي اين پژوهش بررسي مولفه هاي موثر در شکل گيري مهارتهاي توسعه فردي در بين دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته هاي کشاورزي دانشگاه تهران بود. براي اين مطالعه از روش پيمايشي استفاده شد. پاسخگويان ۳۱۰ نفر بودند که از جامعه اي آماري ۱۴۹۱ نفره دانشجويان مقطع تحصيلات تکميلي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه اي با قسمتهاي مختلف براي اندازه گيري سازه هاي مورد مطالعه بود. داده ها با استفاده از روش آماري رگرسيون چندگانه خطي تحليل شده است. يافته هاي تحقيق حاکي از آن است که مهارتهاي توسعه فردي به ميزان چشمگيري در شکل گيري قابليت اشتغال موثرند که در اين خصوص نگرشهاي مناسب حرفه اي در ارتباط با کشاورزي مهم ترين نقش را در شکل گيري قابليت اشتغال دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته هاي کشاورزي داشت.

© حقوق سایت محفوظ است