۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي نقش رشد بخش كشاورزي در رشد اقتصادي ايران كاربرد الگوي تحليل مسير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۲ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۷۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش رشد بخش كشاورزي در رشد اقتصادي ايران كاربرد الگوي تحليل مسير
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادي در ايران
مقاله رشد بخش كشاورزي
مقاله الگوي تحليل مسير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي رحيمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: تركماني جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به نقش اساسي بخش کشاورزي در اقتصاد ايران، بررسي عوامل موثر بر رشد اين بخش و تاثير اين بخش بر رشد عمومي اقتصاد از اهميت زيادي برخوردار است. به همين منظور مطالعه حاضر در چارچوب الگوي تحليل مسير انجام گرفته است.
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که ارزش افزوده بخش خدمات، سرمايه گذاري بخش خصوصي در کشاورزي، سرمايه گذاري دولت در کشاورزي، ارزش افزوده بخش نفت و گسترش فناوري داراي اثر مثبت و معني دار، و رابطه مبادله يا نسبت شاخص قيمت محصولات کشاورزي به شاخص قيمت کل اثر منفي و معني دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزي داشته است. همچنين ارزش افزوده بخش کشاورزي داراي بيشترين اثر مثبت بر ارزش افزوده کل بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است