۱۳۹۵-۰۲-۰۸

مقاله بررسي نقش برنامه ريزي مشارکتي در کاهش فقر روستايي به روش کيفي مطالعه موردي: روستاي لزور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۳ در پژوهش هاي روستايي از صفحه ۴۶۷ تا ۴۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش برنامه ريزي مشارکتي در کاهش فقر روستايي به روش کيفي مطالعه موردي: روستاي لزور
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي مشارکتي روستايي
مقاله کاهش فقر
مقاله لزور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرني آراني بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موفقيت سازمان هاي مردمي در کاهش فقر روستايي مي تواند بيش از نهادهاي غيرمردمي باشد، اما به دلايلي اين موفقيت حاصل نمي شود و مزاياي نهادهاي مردمي بالفعل نيستند. در پژوهش حاضر، نقش مشارکت روستاييان در کاهش فقر روستايي تبيين مي شود. از آنجا که کارشناسان و مديران پروژه حبله رود در هدف گذاري، طراحي، اجرا، ارزش يابي و نگهداري اين پروژه کوشيدند مشارکت محلي را جلب کنند و از شروع اين پروژه نيز زمان زيادي مي گذرد، از آن به عنوان مطالعه موردي اين تحقيق استفاده شد. در پژوهش حاضر، مولفه هاي شاخص به زيستي انسان به عنوان سنجه برگزيده شد. تحليل محتواي متن مصاحبه با ۱۲ تن از آگاهان محلي روستاي لزور- از روستاهاي موفق و پايلوت اين پروژه- نشان مي دهد که مشارکت در طرح ها، فقر عمومي و فقر معنوي و فقر حاد و مزمن را کاهش داده است. نتايج تحقيق نشان مي دهند که پايداري، اثربخشي و پوشش پروژه هاي مشارکتي در هدف قراردادن فقر عمومي روستايي بيشتر از پروژه هاي بالا به پايين است و پروژه هاي غيرمشارکتي از هدف کاهش فقر روستايي به تدريج دور مي شوند؛ حتي اگر در ظاهر يا در گام هاي اوليه سريع تر از پروژه هاي مشارکتي پيش بروند.

© حقوق سایت محفوظ است