۱۳۹۶-۰۶-۲۸

مقاله بررسي نقش برخي عوامل موثر در همه گيري بيماري سفيدك پودري گندم در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۱ در نهال و بذر از صفحه ۴۵۰ تا ۴۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش برخي عوامل موثر در همه گيري بيماري سفيدك پودري گندم در استان مازندران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله سفيدك پودري
مقاله همه گيري
مقاله اثر عوامل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزين مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: فروتن عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دنبال همه گيري بيماري سفيدك پودري گندم در بعضي از استان هاي كشور به ويژه در استان مازندران،برخي از عوامل موثر در توسعه بيماري فوق مانند تابستان گذراني و زمستان گذراني بيمارگر، دامنه ميزباني و رابطه شدت بيماري با عوامل جوي‌(درجه حرارت، درصد رطوبت نسبي، ميزان بارندگي و ساعات آفتابي) در طي سه سال زراعي ۱۳۷۸-۱۳۷۵ مورد بررسي قرار گرفت.اين بررسي در ايستگاه هاي تحقيقاتي قراخيل، بايع كلا، فيروز كنده، دشت ناز و سراج محله استان مازندران با كاشت ارقام رايج شامل اترك، ميلان، تجن، فلات، هيرمند و رسول انجام شد .براي بررسي اثر عوامل آب و هوايي روي شدت بيماري سفيدك پودري بر روي ارقام مختلف گندم، از روش رگرسيون خطي قدم به قدم (step wise regression) استفاده شد. در هر سه سال بررسي، شدت آلودگي رقم گندم تجن و نيز كليه ارقام گندم مورد آزمايش با ميانگين درجه حرارت رابطه خطي و معني دار داشت،بدين معني كه با افزايش درجه حرارت شدت بيماري افزايش يافته و در اواسط ارديبهشت ماه به اوج خود مي رسد. در بررسي ميانگين سه ساله شدت آلودگي و رابطه آن با عوامل آب و هوايي علاوه بر درجه حرارت هفتگي، رطوبت نسبي نيز تاثيرگذار بود. بررسي تابستان گذراني و زمستان گذراني قارچ بيمارگر مشخص نمود كه كليستوتسيوم هاي قارچ در تير و مرداد ماه بالغ شده و داخل آن ها آسك و آسكسپور تشكيل مي شود ولي در اواخر شهريورماه كليستوتسيوم ها خالي بودند.اين موضوع نشان دهنده آزاد شدن آسكسپورها و انتشار آن ها بوده و مي توان گفت كه علاوه بر كنيدي و ميسليوم،اين اسپورها نيز در اشاعه بيماري نقش دارند.در بررسي دامنه ميزباني قارچ بيمارگر، علايم بيماري روي علف هاي هرز گرامينه شامل اژيلوپس،فالاريس و چچم مشاهده و اثبات بيماريزايي شد.اين اولين گزارش بيماري سفيدك پودري گندم از روي چچم واژيلوپس در استان مازندارن مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است