۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي نحوه استفاده از خدمات توانبخشي در مددجويان ضايعات نخاعي در كشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در توانبخشي از صفحه ۱۸ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي نحوه استفاده از خدمات توانبخشي در مددجويان ضايعات نخاعي در كشور
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضايعات نخاعي
مقاله خدمات توانبخشي
مقاله فيزيوتراپي
مقاله علل معلوليت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايوبيان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: اميري محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: افزايش صدمات ناشي از حوادث زندگي ماشيني موجب افزايش روزافزون ضايعات نخاعي شده است. بمنظور بالا بردن دانش بهداشتي جامعه در جهت کاهش معلوليت و بهبود کيفيت زندگي مددجويان ضايعات نخاعي، تحقيق حاضر طراحي و در ۲۴ استان کشور به انجام رسيد.
روش بررسي: در طرح ميداني حاضر ۱۴۲۶ مددجوي ضايعه نخاعي در سطح ۲۴ استان مورد بررسي قرار گرفتند. پرسشنامه جامعي مشتمل بر توزيع فراواني، علل معلوليت، استفاده از خدمات فيزيوتراپي، توانبخشي و بهزيستي و حجم اين خدمات در مورد هر مددجو تکميل و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ۸۲٫۲ درصد از ضايعات نخاعي در سطح کشور در اثر سوانح، حوادث و جنگ رخ داده است. ۵۸٫۴ درصد از مددجويان از خدمات فيزيوتراپي استفاده کرده اند که در ۲۹٫۴ درصد آنها اين خدمات کمتر از ۲ ماه بوده است. ۶۱٫۵ درصد از مددجويان از خدمات سازمان بهزيستي استفاده کرده اند که از اين بين، ۳۶٫۲ درصد از خدمات رفاهي، ۳۳٫۹ درصد از وسايل کمک توانبخشي و ۲۲٫۴ درصد از خدمات بهداشتي درماني استفاده کرده اند.
نتيجه گيري: بيشتر ضايعات نخاعي در کشور در اثر حوادث اکثرا قابل پيشگيري اتفاق مي افتد. عليرغم نياز شديد مددجويان به انجام خدمات فيزيوتراپي و توانبخشي، تعداد قابل توجهي از آنها از دسترسي به خدمات فيزيوتراپي و توانبخشي محروم بوده اند. سازمان بهزيستي کشور بعنوان متولي امور معلولين نقش قابل توجهي در توانبخشي و حمايت مددجويان داشته که اميد است با حمايت مديريت کلان کشور تقويت و سازمان دهي شود.

© حقوق سایت محفوظ است