۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي نتايج درمان بيماران مبتلا به (DJD) زانو به وسيله روش پركوتانئوس ساب كندرال دريلينگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۲ در مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران از صفحه ۳۰ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي نتايج درمان بيماران مبتلا به (DJD) زانو به وسيله روش پركوتانئوس ساب كندرال دريلينگ
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوسمي عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي يداله
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه: اين مطالعه جهت بررسي اثربخشي روش درماني پرکوتانئوس ساب کندرال دريلينگ در بيماران مبتلا به DJD مراجعه کننده به بيمارستان بقيه اله صورت پذيرفت. هدف از اين مطالعه بررسي اثر ضد درد عمل جراحي ساب کندرال دريلينگ و ارزيابي يافته هاي آن بوده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه بيماران مبتلا به
DJD (Degenerative Joint Disease) زانو مراجعه کننده به بيمارستان بقيه اله از مهرماه ۱۳۸۱در دو گروه باليني دوسوکور(Double Blind)  قرار گرفتند گروه يک که برايشان مداخله درماني به صورت غيرجراحي در نظر گرفته شد و گروه دوم مداخله درماني جراحي. از اين بين ۵۰ اندام مبتلا به اين بيماري در ۱۷ بيمار مورد ارزيابي قرار گرفت و ۲۱ زانو مورد عمل جراحي قرار گرفت و ۲۹ زانو در ۲۷ نفر درمان غير جراحي شد و بيماران تا ۳ ماه تحت پيگيري قرار گرفتند. با توجه به اينکه هدف اصلي مطالعه بررسي اثربخشي اين نوع عمل در از بين بردن درد بوده است به طور اختصاصي درد بيماران در فواصل مشخص مورد بررسي قرار گرفت؛ همچنين در مراجعات بيماران جهت پيگيري، اقدام به بررسي تغييرات ديگر مرتبط با اين نوع بيماري شد و در انتها نتايج دو گروه با يکديگر مقايسه گرديد.
يافته ها: از مهرماه ۱۳۸۱ تا آذر ماه ۱۳۸۲ تعداد ۵۰ بيمار در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند و از اين تعداد ۲۱ زانو در ۱۷ بيمار عمل جراحي شده و ۲۹ زانو در ۲۷ نفر درمان غير جراحي شده و حداقل به مدت ۳ ماه مورد پيگيري قرار گرفتند و از نظر رضايت مندي بيمار، مقدار حرکت مفصل، درد و عوراض، در فواصل يک، دو، شش و دوازده هفته بعد از عمل مورد مقايسه با هم قرار گرفتند و در انتها يافته ها مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت که دلالت بر عدم اثربخشي روش جراحي، در مقايسه با درمان غيرجراحي در از بين بردن درد داشت.
نتيجه گيري: انجام دريلينگ ساب کندرال به صورت پرکوتانئوس در زانوي مبتلا بهDJD
  با کمک دريل در فاصله حدودcm  ۲ از خط مفصلي، يا به اندازه کافي توانايي کم کردن فشار در اين قسمت را ندارد و يا درد در اين منطقه به افزايش فشار در ساب کندرال مرتبط نمي باشد و منبع درد را بايد در غضروف مفصلي يا منطقه ديگري جستجو نمود که هر دو اين فرضيات احتياج به مطالعه جداگانه اي دارد.

© حقوق سایت محفوظ است