۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي ناهنجاري هاي ستون فقرات در زنان ورزشكار و ورزشكاران بازنشسته دو و ميداني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۵۱ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ناهنجاري هاي ستون فقرات در زنان ورزشكار و ورزشكاران بازنشسته دو و ميداني
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان
مقاله دو و ميداني
مقاله كيفوز
مقاله لوردوز و اسكوليوز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمندي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: همتي نژاد مهرعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ثاقب جو مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به بررسي ناهنجاريهاي ستون فقرات در زنان ورزشکار و ورزشکاران بازنشسته رشته دو و ميداني پرداخته است. نمونه تحقيق متشکل از ۲۲ زن با ميانگين سني ۶٫۶۷±۲۵٫۷۲ سال مي باشد که بصورت غير تصادفي انتخاب شده و سپس در دو گروه که شامل ۱۳ آزمودني ورزشکار و ۹ ورزشکار بازنشسته مي باشد. جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه و معاينه صورت گرفته است. پس از اندازه گيري قد و وزن، چربي زير پوستي مناطق سه سر بازو، تحت کتفي، فوق خاصره و ساق پا با استفاده از کاليپر بدست آمد. اندازه گيري محيط بازو و ساق پا و قطر بازو و ساق پا نيز به ترتيب با استفاده از سانتي متر و کوليس صورت گرفته است. تعيين تيپ بدني آزمودني ها با استفاده از فرم ارزيابي تيپ بدني هيث و کارتر (Heath – Carter Somatotype Rating Form) و براي ارزيابي وضعيت بدني از تست نيويورک (Newyork Test) استفاده شد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از آمار توصيفي و آزمون مجذور کاي در آمار استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. مهمترين نتايج آن چنين است: نرخ شيوع ناهنجاري از نماي جانبي در ورزشکاران و ورزشکاران بازنشسته به ترتيب ۵۹٫۳۴ و ۷۶٫۲ درصد و از نماي خلفي نيز به ترتيب ۱۱٫۵۳ و ۲۲٫۲۲ درصد مي باشد. بين ميزان شيوع ناهنجاري افتادگي شکم در دو گروه ورزشکار و ورزشکار بازنشسته اختلاف معني داري (P<=0.05) وجود دارد. از سوي ديگر، ورزشکاراني که به ۱ تا ۳ جلسه تمرين هفتگي مي پردازند، نسبت به ورزشکاراني که ۴ تا ۶ جلسه تمرين هفتگي انجام مي دهند، از وضعيت بدني بهتري برخوردار مي باشند. در مجموع ورزشکاران داراي وضعيت بدني بهتري نسبت به ورزشکاران بازنشسته هستند. ضروري است براساس الگوهاي تمريني، مدت و شدت تمرينات و نيازهاي اختصاصي ورزشکاران برنامه ويژه اصلاح_درماني در طول دوران ورزشي و بطور اختصاصي تر پس از اتمام دوره ورزشي آنها طراحي و به اجرا در آيد.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است