۱۳۹۵-۰۳-۲۴

مقاله بررسي ميزان کارايي پروتزهاي اندام فوقاني در انجام فعاليت هاي مختلف در افراد آمپوته اندام فوقاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان کارايي پروتزهاي اندام فوقاني در انجام فعاليت هاي مختلف در افراد آمپوته اندام فوقاني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتز اندام فوقاني
مقاله كارايي
مقاله سمت قطع عضو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افراد قطع عضو اندام فوقاني با کاهش چشمگير توانايي در انجام فعاليت هاي خود روبرو هستند براي جبران اين امر از انواع مختلف پروتز استفاده مي شود که مطابق با مکانيزم حرکتي ممکن است کازمتيک، مکانيکال و يا مايو الکتريک باشند. متاسفانه علي الرغم تلاشهاي فراوان در زمينه افزايش کارايي پروتزهاي اندام فوقاني، ميزان موفقيت افراد دربه کاربردن پروتز پايين مي باشد‍‍؛ لذا در اين تحقيق سعي بر آن است تا ميزان کارايي پروتزها با توجه به انواع فعاليت مورد بررسي قرار گرفته، ارتباط آن با نوع پروتز، سمت قطع عضو و سطح قطع عضو تعيين گردد.
روش مطالعه: تعداد ۷۶ نفر از آمپوته هاي اندام فوقاني در استانهاي تهران، اصفهان و شيراز که به مراکز ارتوپدي فني مراجعه کرده بودند مورد بررسي قرار گرفتند. فاکتورهايي همچون ميزان توانايي افراد در انجام فعاليت هاي مختلف، سن فرد، طرف قطع عضو، سطح قطع عضو انتخاب گرديد.
نتايج: نتايج اين تحقيق نشان داد که علي الرغم سيستم حرکتي به کار گرفته در پروتز؛ اکثر افراد از پروتز خود فقط در حد يک تکيه گاه استفاده مي کنند. ميزان توانايي آمپوته هاي اندام فوقاني در انجام فعاليت هاي مختلف همانند رانندگي كردن و نيازهاي شخصي از فعاليتهاي ديگربيشتر بود. گرچه انتظار ميرفت كه پروتزهاي هاي مکانيکال نيازهاي فرد را بهتر برآورده سازند، با اين حال در خيلي از سطوح قطع عضوي تفاوت ملموسي مشاهده نشد.(value p=-0.1)
بحث و نتيجه گيري: از ميان فاکتورهاي مختلفي که مي تواند بر ميزان کارکرد پروتزهاي اندام فوقاني اثرگذار باشد، تاثير آموزش در استفاده از پروتز از اهميت بسزايي برخوردار است. پيشنهاد مي شود از تکنيک هاي جديد و مواد مناسبتر جهت بالا بردن کارايي پروتزها در اين نوع از آمپوته ها استفاده گردد.

© حقوق سایت محفوظ است