۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي ميزان نااميدي و اضطراب در نوجوانان مبتلا به بتاتالاسمي ماژور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۲ در مجله تحقيقات پزشكي از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان نااميدي و اضطراب در نوجوانان مبتلا به بتاتالاسمي ماژور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نااميدي
مقاله اضطراب
مقاله بتاتالاسمي ماژور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورموحد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: ياسيني اردكاني سيدمجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه، با به کارگیری روش های درمانی گوناگون، مانند تزریق خون و آهن زدایی، وضعیت سلامت جسمی بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور بهبود یافته است و با توجه به افزایش سن این بیماران و پیشرفت روش های درمانی، مشکلات روانی – اجتماعی آنها اهمیت بیشتری یافته است. هدف از انجام این پژوهش، تعیین و میزان ناامیدی و اضطراب نوجوانان مبتلا به بتاتالاسمی ماژور و مقایسه آن با نوجوانان سالم بود.
روش کار: در این پژوهش توصیفی – تحلیلی، میزان ناامیدی و اضطراب بیماران بتاتالاسمی ماژور ۱۲ تا ۱۸ ساله مراجعه کننده به مرکز بیماری های خاص یزد با افراد سالم گروه شاهد، در پاییز و زمستان ۱۳۸۰ مقایسه شده است. بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور، شامل ۲۳ نفر و افراد سالم گروه شاهد، شامل ۵۴ نفر از همکلاس های آنها بودند. داده های مردم شناختی به وسیله پرسشنامه و داده های مربوط به میزان ناامیدی و اضطراب، به ترتیب، با بهره جویی از مقیاس ناامیدی بک و مقیاس اضطراب پنهان اسپیل برگر، از همه بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور، پس از پایان برنامه های درمانی و در حالت تثبیت بیمار، گردآوری گردید. همچنین، داده های مربوط به افراد سالم، نیز به همین ترتیب، در مدرسه هایی، که بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور در آن به تحصیل مشغول بودند گردآوری شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد، که تفاوت معنی دار آماری میان میزان ناامیدی گروه مورد و شاهد وجود نداشت (p=0.065)، در حالی که، میزان اضطراب بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور به طور معنی داری بیش از افراد سالم بود (p=0.025). همچنین میان میزان ناامیدی و اضطراب گروه های بیمار و سالم، تفاوت معنی دار آماری وجود داشت (p=0.001) و با افزایش میزان ناامیدی، بر میزان اضطراب آنها افزوده می شد.
نتیجه: این پژوهش نشان داد که میزان اضطراب نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور از نوجوانان سالم بیشتر است و این بیماران از جمله افرادی از جامعه هستند که هر نوع بحران اندک می تواند باعث افزایش اضطراب در آنها گردد.

© حقوق سایت محفوظ است