۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي ميزان كارايي پرتونگاري پري ‌اپيكال براي تشخيص تحليل اپيكال ريشه دندان (مطالعه بافت ‌شناسي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۸۷ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان كارايي پرتونگاري پري ‌اپيكال براي تشخيص تحليل اپيكال ريشه دندان (مطالعه بافت ‌شناسي)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل اپيكال
مقاله پري ‌اپيكال
مقاله بافت‌ شناسي
مقاله حساسيت
مقاله پرتونگاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي پور داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: شهرابي فراهاني شكوفه
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي گشنياني هوشمند

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: يكي از ضايعات دنداني كه معمولا با استفاده از كليشه هاي پري اپيكال تشخيص داده مي شود، تحليل اپيكالي ريشه دندان مي باشد. تشخيص وجود و مقدار اين عارضه مي تواند در نحوه درمان ريشه و پيش آگهي درمان تاثيرگذار باشد.
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان كارايي پرتونگاري پري اپيكال در تشخيص تحليل اپيكالي ريشه انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي (In-vitro) 60 دندان كه قبل از خارج شدن، از آنها پرتونگاري تهيه شده بود، مورد مطالعه بافت شناسي قرار گرفتند و نتيجه بررسيهاي پرتوشناختي و بافت شناختي از نظر وجود و شدت تحليل اپيكالي ريشه با استفاده از آزمون تعميم يافته فيشر با يكديگر مقايسه شدند.
يافته ها: نتايج اين مطالعه اختلاف معني داري را بين دو روش پرتوشناختي و بافت شناسي نشان داد (۰۰۰۳/۰ P=). تنها در ۳۳/۵۳% از موارد ارزيابي اين دو روش با يكديگر منطبق بودند كه از اين تعداد ۲۳% واجد تحليل ريشه بودند. عدم هماهنگي در ۴۶% از موارد مشاهده شد؛ همچنين هيچ گونه اختلافي بين شيوع تحليل اپيكالي در دندانهاي فك بالا و پايين وجود نداشت (۲۳۳/۰ P=). ميزان حساسيت پرتونگاري پري اپيكال در تشخيص تحليل اپيكال ريشه در اين تحقيق ۳/۵۷ % تعيين شد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين مطالعه، به نظر مي رسد تكنيك پري اپيكال براي تشخيص تحليل اپيكالي ريشه دندان، از كارايي مطلوبي برخوردار نمي باشد و لازم است محدوديت آن مورد توجه قرار گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است