۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي ميزان شيوع عقب ماندگي ذهني و عوامل موثر در كودكان و نوجوانان منطقه ساوجبلاغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۰ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۷ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان شيوع عقب ماندگي ذهني و عوامل موثر در كودكان و نوجوانان منطقه ساوجبلاغ
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عقب ماندگي ذهني
مقاله شيوع
مقاله ساوجبلاغ
مقاله كودكان و نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غرايي بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: مجدتيموري ميرمحمدولي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر به بررسي ميزان شيوع عقب ماندگي ذهني در كودكان و نوجوانان منطقه ساوجبلاغ و همچنين بررسي علل احتمالي آن در اين منطقه پرداخته است.
روش: بدين منظور پژوهش ياد شده در دو مرحله اجرا گرديد. نخست با روش نمونه گيري خوشه اي ۱۲۲۹ كودك و نوجوان دختر و پسر با دامنه سني ۵ تا ۱۸ سال از مناطق شهري و روستايي منطقه ساوجبلاغ انتخاب گرديده و سپس با استفاده از ماتريسهاي پيشرونده ريون و مصاحبه روانپزشكي به منظور بررسي ميزان شيوع عقب ماندگي ذهني در اين منطقه اين افراد مورد ارزيابي قرار گرفتند. در مرحله دوم با استفاده از پرسشنامه بررسي علل عقب ماندگي ذهني، آزمايش ادرار و خون علل احتمالي اين اختلال در ۵۵ كودك و نوجوان با تشخيص عقب ماندگي ذهني در مرحله اول مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ميزان شيوع اين اختلال در منطقه ۴/۴ درصد بود كه بسيار بيشتر از گزارش پژوهش هاي موجود در ايران و كشورهاي ديگر ميباشد. از ميان كليه عوامل بررسي شده ميزان اختلال فنيل كتونوريا ۶/۳% در نمونه مورد بررسي بوده است كه بسيار بيشتر از گزارش هاي جهاني بوده و بررسي هاي گسترده تري را در اين زمينه طلب مي كند. همچنين بيش از همه مي توان به ازدواج هاي فاميلي، زايمانهاي زياد با فواصل كم به عنوان عوامل زمينه ساز اين اختلال اشاره نمود. بر اساس يافته هاي جانبي اين پژوهش ميزان يرقان پس از تولد در اين گروه از كودكان زياد گزارش شده است كه اين مساله نيز نياز به بررسي هاي همه جانبه تري دارد.

© حقوق سایت محفوظ است