۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي ميزان شيوع اضافه وزن و چاقي در نوجوانان و بزرگسالان شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان شيوع اضافه وزن و چاقي در نوجوانان و بزرگسالان شهر شيراز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضافه وزن
مقاله چاقي
مقاله شيوع
مقاله نوجوانان
مقاله بزرگسالان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ منش محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: زارع نجف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از اين مطالعه مشخص کردن شيوع چاقي و اضافه وزن در نوجوانان و تغييرات شيوع چاقي در بزرگسالان ساکن شهر شيراز بوده است.
مواد و روش ها: از دي ماه سال ۱۳۸۰ تا فروردين ماه سال ۱۳۸۱ يک مطالعه مقطعي بر روي جمعيت ساکن شهر شيراز انجام شد و با نمونه گيري سيستماتيک تصادفي ۴۰۴۸ نفر انتخاب شدند که شامل ۸۰۳ نوجوان (۱۸-۱۳ سال) و ۳۲۴۵ بزرگسال (بيش از ۱۸ سال) بودند. اندازه  گيري قد و وزن انجام شد و نمايه توده بدن مشخص شد؛ سپس ميزان شيوع چاقي و اضافه وزن براي هر جنس در هرگروه سني مشخص شد.
يافته ها: شيوع چاقي در نوجوانان ۲٫۹% و اضافه وزن ۱۱/۳% به دست آمد در حالي که ميزان شيوع چاقي در بزرگسالان ۱۱٫۷% و اضافه وزن ۳۳٫۳% بود. شیوع چاقی و اضافه وزن در زنان شایع تر از مردان بود (p<0.001). در زنان و مردان بيشترين شيوع چاقي در گروه سني ۵۰ تا ۵۹ سال و بيشترين شيوع اضافه وزن در گروه سني ۴۰ تا ۴۹ سال مشاهده شد. متوسط نمايه توده بدن در دختران ۲۰٫۶±۳٫۸، در پسران ۱۹٫۴±۳٫۴، در زنان ۲۵٫۳±۳٫۶ و در مردان ۲۳٫۸±۳٫۸ به دست آمد.
نتيجه گيري: اين گزارش نشان داد که درصد قابل توجهي از نوجوانان در جمعيت شهرنشين شيراز داراي اضافه وزن بوده شيوع چاقي در بزرگسالان و نيز متوسط نمايه توده بدن در جمعيت بزرگسال شهرنشين جنوب ايران افزايش يافته است. به نظر مي رسد بايد راهکارها و برنامه هاي مشخص براي کاهش و کنترل وزن در اولويت هاي بهداشتي قرار گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است