۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي ميزان رضايت بيمارن از خدمات ارايه شده در كلينيک مركز بيماريهاي پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در پايش از صفحه ۵۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان رضايت بيمارن از خدمات ارايه شده در كلينيک مركز بيماريهاي پستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله رضايت مندي بيماران
مقاله رفتار پرسنل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجاديان اكرم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: يونسيان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: فاتح ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنامه ريزي براي ارتقاي خدمات ارايه شده در مراكز درماني بدون توجه به نقطه نظرات بيماران امكان پذير نيست. قدم اول براي حركت در اين راستا كسب اطلاعات كافي از نظرات و انتظارات بيماران است و به عبارت بهتر با اطلاع از ميزان رضايت مندي بيماران است كه مي توان براي رفع كاستي ها و افزايش توانمندي ها برنامه ريزي نمود.
اين مطالعه در سال ۱۳۸۰ در كلينيك تخصصي بيماري هاي پستان و طي مدت ۳ ماه به صورت مقطعي انجام شد. در طول مدت اين مطالعه خانم هاي مراجعه كننده به كلينيك مورد مصاحبه قرار گرفته و پرسشنامه هاي حاوي سوالات باز و بسته تكميل و جمع آوري گرديد. پس از جمع آوري اطلاعات و دسته بندي پاسخ هاي سوالات باز، تجزيه و تحليل اطلاعات انجام گرديد.
در مجموع ۴۲۵ نفر خانم در اين مطالعه مورد مصاحبه قرار گرفتند. متوسط سن خانم ها (SD=11.61) 40.41 بود و ۸۱ درصد آنان متاهل بودند.
در بررسي به عمل آمده به ترتيب ۸۳ و ۸۵ درصد بيماران از دسترسي به كلينيك و ساعات كاري آن، ۸۱ درصد در ارزيابي كلي از خدمات كلينيكي و ۸۲ درصد نيز از محيط فيزيكي مركز رضايت داشتند. همچنين بيش از ۸۰ درصد بيماران از دقت معاينه، اطلاع رساني و نحوه پاسخگويي پزشك به سوالات آنان رضايت داشتند.
در بررسي ميزان همخواني بين رضايت مندي كلي و هر يك از عوامل موثر بر آن نيز، هيچ يك از عوامل رابطه قوي با رضايت مندي كلي در كلينيك نشان ندادند و تنها دو عامل “رضايتمندي از نحوه برخورد پرسنل” و “رضايت از نظافت و راحتي كلينيك” رابطه معني داري با رضايت مندي كلي از كلينيك نشان دادند. به ترتيب (Kappa=0.236, Kappa=0.217).
همچنين در بررسي هاي تكميلي، سطح تحصيلات بيماران تنها عاملي بود كه مي توانست ميزان رضايت مندي كلي از كلينيك و هر يك از بخش هاي آن را تحت تاثير قرار دهد. به اين معني كه افراد داراي سطح تحصيلات بالاتر ادب و نزاكت پرسنل را عامل مهم تري در رابطه با رضايت مندي كلي دانسته و افرادي كه سطح تحصيلات پايين تري داشتند نظافت و راحتي محيط را عامل مهم تر ارزيابي كرده اند.
در نهايت آنچه از اطلاعات اين مطالعه نتيجه گيري مي شود اين است كه بيشترين سهم در افزايش رضايت مندي بيماران مراجعه كننده به يك كلينيك مربوط به رفتار پرسنل شاغل در آن كلينيك، نظافت و آسايش محيط است. چنانچه نظافت و آسايش محيط فراهم باشد و كاركنان آن محيط حسن خلق و ادب و حمايت كافي از بيماران به عمل آورند، رضايت مندي بيشتري را به همراه خواهد داشت و بيمار راضي نيز با دقت بيشتري در برنامه هاي مراقبتي و درماني خود شركت داشته و بهتر به اهداف درماني دست مي يابد. بنابراين لازم است تمام عوامل موثر بر رضايت مندي مورد توجه قرار گيرد تا با افزايش رضايت بيماران روند بهبودي آنان تسريع گردد.

© حقوق سایت محفوظ است