۱۳۹۵-۰۲-۰۳

مقاله بررسي ميزان رضايتمندي مراجعه کنندگان به پايگاه هاي مرکز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشکي زاهدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زابل (رستمينه) از صفحه ۶۰ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان رضايتمندي مراجعه کنندگان به پايگاه هاي مرکز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشکي زاهدان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايتمندي بيمار
مقاله آمبولانس
مقاله پيش بيمارستاني
مقاله اورژانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ده مرده يي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: راشدي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: كوشا فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: خوش سيما صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فوريت هاي پزشکي، يکي از مهم ترين جنبه هاي درمان بوده و با اقدامات سريع و صحيح، در نجات جان بيماران ارزش فراوان و غيرقابل انکار دارد و باتوجه به اين، رضايت مراجعين به اورژانس پيش بيمارستاني به عنوان يکي از شاخص هاي مهم و ضروري است. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي ميزان رضايتمندي دريافت کنندگان خدمات از پايگاه هاي مختلف تابعه مرکز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشکي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي زاهدان در تعطيلات نوروز سال ۱۳۹۲ بوده است.
روش پژوهش: اين مطالعه توصيفي مقطعي بر روي ۳۵۰ نفر از شهروندان زاهداني و مسافرين نوروزي مراجعه کننده به پايگاه هاي مختلف مستقر در محور هاي مواصلاتي جنوب استان سيستان و بلوچستان و افراد درخواست کننده خدمات درماني به وسيله تلفن ۱۱۵ انجام مي گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه تهيه شده توسط تيم تحقيق مشتمل بر دو بخش اطلاعات دموگرافيک و سوالات مربوط به رضايت از خدمات ارايه شده به تفکيک سرپايي و فوريتي جمع آوري شدند و با استفاده از نرم افزار۱۸ spss  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين نمره رضايتمندي به تفکيک جنس، محل پايگاه و تحصيلات مراجعين اختلاف معناداري داشت (p=0.000) ميانگين نمره رضايتمندي پايگاه هاي ميدان دکتر حسابي و بلوار شهيد مطهري (۴۱±۴٫۶) نسبت به بقيه بيشتر بود. فراواني ميزان رضايت کلي از نحوه ارايه خدمات  280(80 درصد) مورد بود. بيشترين ميزان رضايتمندي به ترتيب از آراستگي و پوشش کارکنان ۲۸۶ ( ۸۱٫۷۱ درصد) مورد و نحوه برخورد تکنسين با بيمار و همراهيان ۲۸۱ (۸۰٫۲۹ درصد) کمترين ميزان رضايت از نظافت و بهداشت داخل آمبولانس و وسايل (۷۶٫۲۹ درصد) مي باشد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج مطالعه حاضر لزوم توجه بيشتر به برنامه ريزي اصولي براي آموزش ضمن خدمت پرسنل، آشناسازي پرسنل با تجهيزات جديد، استفاده مناسب از فضاي داخل آمبولانس براي چينش تجهيزات وسايل توصيه مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است