۱۳۹۶-۰۶-۳۱

مقاله بررسي ميزان حضور Enterococcus faecalis در كانال هاي درمان ريشه شده همراه با پريودنتيت آپيكالي پايدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۳ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE) از صفحه ۳۱۰ تا ۳۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان حضور Enterococcus faecalis در كانال هاي درمان ريشه شده همراه با پريودنتيت آپيكالي پايدار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شكست درمان ريشه
مقاله فلور ميكروبي پس از درمان ريشه
مقاله Enterococcus faecalis, Staphylococcus Aureus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرورزفر پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده عزيزاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: از آنجايي که حضور پايدار باکتريها در سيستم کانال ريشه از علل اصلي شکست درمان ريشه مي باشد، شناخت فلور ميکروبي دندانهاي با درمان ريشه شکست خورده بسيار حايز اهميت است. هدف از اين مطالعه، تعيين ميزان حضور E.faecalis در کانالهاي خوب درمان ريشه شده مبتلا به پريودنتيت مزمن آپيکال در يک جمعيت ايراني بود.
مواد و روشها: اين تحقيق از نوع case series بوده، روش نمونه گيري در آن غير احتمالي ساده بود. در اين مطالعه ۲۲ دندان با پرکردگي قبلي ريشه و رستوريشن تاجي مناسب و راديولوسنسي آپيکالي مشخص در راديوگرافي جهت درمان مجدد انتخاب شدند. پس از خارج کردن پرکردگي قبلي ريشه ها، عمل نمونه گيري از کانال توسط کن کاغذي صورت گرفته و نمونه ها در حرارت ۳۵ درجه سانتيگراد انکوبه شدند. رشد باکتريهاي بيهوازي اختياري توسط روشهاي دقيق ميکروب شناسي مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج اين مطالعه، حضور باکتريها را در ۱۳ دندان از مجموع ۲۲ دندان (۵۹%) نشان داد. حضور فراوان کوکسي هاي گرم مثبت بيهوازي اختياري شامل staphylococcus aureus, E. Faecalis به صورت کشت تک ميکروبي مشاهده گرديد. E. Faecalis شايعترين گونه باکتريال بود که در ۴۶% از دندانهاي با کشت مثبت استحصال گرديد.
نتيجه گيري: بنظر مي رسد که بعضي گونه هاي بيهوازي اختياري مقاوم در شرايط اکولوژيکي خاصي مي توانند به خاطر مقاومت و قدرت نفوذ زيادشان يکي از علل شکست درمانهاي ريشه باشند.

© حقوق سایت محفوظ است