۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي ميزان جذب فلورايد در ميناي سالم با استفاده از دهان‌ شويه ‌هاي سديم فلورايد و ژل APF توليدشده در ايران و مقايسه با نمونه‌ هاي استاندارد خارجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۴۳ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان جذب فلورايد در ميناي سالم با استفاده از دهان‌ شويه ‌هاي سديم فلورايد و ژل APF توليدشده در ايران و مقايسه با نمونه‌ هاي استاندارد خارجي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب فلورايد مينا
مقاله دهان‌شويه
مقاله ژل APF

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محموديان ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: كوثري علي
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي بهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اولويت امر پيشگيري در دندانپزشكي و با توجه به اثرات مؤثر فلورايد در اين مورد و نياز جامعه به استفاده از محصولات توليد داخل، اين تحقيق طراحي و براي اولين بار در ايران انجام شد. هدف از اين بررسي ارزيابي ميزان برداشت فلورايد (Fluoride Uptake) به وسيله ميناي سالم پس از كاربرد دو نوع دهان‌شويه سديم فلورايد ۰٫۲% و يك نوع ژل APF 1.23% تجاري توليد شده در داخل و مقايسه آنها با انواع مشابه استاندارد خارجي مي‌باشد. در اين مطالعه ۶۰ دندان پرمولر كشيده شده (به منظور درمان ارتودنتيك) مورد استفاده قرار گرفتند. هر دندان به دو نيمه باكالي و لينگوالي تقسيم شد. يك نيمه در گروه آزمايش و نيمه ديگر در گروه كنترل قرار گرفت. با كاربرد روش Enamel Biopsy دو مرحله‌اي اچينگ با اسيد پركلريك، غلظت كلسيم و فلورايد هر نمونه تعيين شد. جهت مقايسه اطلاعات و تخمين ميزان فلورايد, عمقهاي به‌دست آمده با استفاده از آناليز رگرسيون خطي به دو عمق ۵۰ و ۲۵ ميكرومتر استاندارد شدند. نتايج نشان داد كه در محلول شماره ۱ (ايراني) در هر دو لايه اول و دوم در دو گروه كنترل و آزمايش رابطه خطي معني‌داري بين غلظت فلورايد بر پايه عمق مينا وجود دارد؛ درحالي كه در ساير گروهها اين رابطه تنها در لايه اول (لايه سطحي مينا) مشاهده شد. بيشترين جذب فلورايد در بين سه محلول سديم فلورايد در محلول شماره ۲ ايراني و كمترين در محلول شماره ۳ خارجي ديده شد. در دو گروه ژل ۱ و ۲ بيشترين جذب در ژل شماره ۱ (ايراني) مشاهده گرديد. نتيجه اين مطالعه نشان داد كه هر سه ماده به كار رفته ايراني باعث افزايش محتواي فلورايد در مينا مي‌شود؛ در ضمن ميزان جذب فلورايد با كاربرد محصولات ايراني در مقايسه با انواع خارجي افزايش بيشتري را نشان داد.

© حقوق سایت محفوظ است