۱۳۹۵-۰۴-۱۹

مقاله بررسي ميزان توجه به مولفه هاي حقوق بشر در کتب تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روانشناسي تربيتي از صفحه ۵۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان توجه به مولفه هاي حقوق بشر در کتب تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق بشر
مقاله کتاب درسي
مقاله تعليمات اجتماعي
مقاله دوره راهنمايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلتاش عباس
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي نژاد پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي ميزان توجه به مولفه هاي حقوق بشر در کتب درسي تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي ايران انجام شده است. در اين پژوهش از روش توصيفي جهت مشخص نمودن مولفه هاي حقوق بشر و از روش تحليل محتوا به منظور بررسي و تحليل کتب درسي تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش در بخش تحليل محتوا، کتب درسي تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي بوده که کل جامعه، براي مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع آوري اطلاعات، سياهه هاي تحليل محتواي کتب درسي بود که پس از مطالعه مباني نظري و بسترهاي قانوني و بر اساس طرح پيشنهادي، تهيه و تدوين شد و روايي آن توسط متخصصان علوم تربيتي و جامعه شناسي تعيين شد. واحد تحليل، جملات مندرج در متن کتب درسي بوده است. مهم ترين يافته هاي اين پژوهش عبارت بودند از اينکه به حقوق بشر در مجموع به ميزان ۲۲٫۴۶ درصد در پايه اول راهنمايي، ۳۲٫۳۲ درصد در پايه دوم راهنمايي، ۵۲٫۰۸ درصد در پايه سوم راهنمايي، ۱۹٫۲۳ درصد به بعد شناختي، ۷٫۳۴ درصد به بعد عاطفي و ۱۰٫۶۵ درصد به بعد عملکردي در کتب درسي تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي توجه شده که بيشترين ميزان توجه مربوط به بعد شناختي در ارتباط با مولفه هاي حقوق بشر بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است