۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي ميزان توافق مصاحبه هاي باليني و سازمان يافته با آزمون MCMI-II در تشخيص اختلالهاي شخصيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۷۹ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۷۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان توافق مصاحبه هاي باليني و سازمان يافته با آزمون MCMI-II در تشخيص اختلالهاي شخصيت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصاحبه باليني
مقاله مصاحبه سازمان يافته
مقاله آزمون MCMI-II
مقاله اختلال هاي شخصيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افخم ابراهيمي عزيزه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: ابزارهاي چندي براي ارزيابي اختلال هاي شخصيت در جمعيتهاي باليني از جمله پرسشنامه هاي خودگزارشي و روشهاي مصاحبه اي ساخته شده اند. پژوهشهاي اندكي كه همگرايي اين روشها را با يكديگر مورد بررسي قرارداده اند توافق تشخيصي ضعيفي بين اين ابزارها گزارش كرده اند. هدف اين نوشتار بررسي ميزان توافق دو روش مصاحبه باليني و سازمان يافته با آزمون MCMI-II در تشخيص اختلال هاي شخصيت است.
روش: ۱۴۰ بيمار سرپايي مراجعه كننده به درمانگاه شهيد اسماعيلي در سه مرحله به كمك مصاحبه باليني و سازمان يافته و آزمون MCMI-II مورد ارزيابي قرار گرفتند. سپس شاخصهاي عملكرد تشخيصي MCMI-II و ضريب كاپا براي تعيين ميزان توافق روشهاي ياد شده محاسبه گرديد.
يافته ها: نتايج به دست آمده همگرايي متوسطي را بين دو نوع مصاحبه با آزمون MCMI-II نشان داد. تبيين هاي گوناگوني براي علت بالا نبودن همگرايي روش هاي ارزيابي شخصيت مطرح ميشود كه در آن ميان نارسايي هاي موجود در ساخت مجموعه ملاك هاي محور II و مشكلات مربوط به ابزار سازي و مفهوم سازي آنها چشمگيرترند.

© حقوق سایت محفوظ است