۱۳۹۶-۰۷-۰۴

مقاله بررسي ميزان تاثير عصاره آبي چوبك در انگل‌ زدايي از سبزي جعفري و مقايسه آن با ماده ضد عفوني ‌كننده و پاك ‌كننده تجاري در شهر ساري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در گياهان دارويي از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان تاثير عصاره آبي چوبك در انگل‌ زدايي از سبزي جعفري و مقايسه آن با ماده ضد عفوني ‌كننده و پاك ‌كننده تجاري در شهر ساري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساپونين
مقاله بنزالكونيوم كلرايد
مقاله سورفاكتانت
مقاله چوبك
مقاله انگل
مقاله سبزي
مقاله ساري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبخت محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي هزارجريبي هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي ذبيح اله
جناب آقای / سرکار خانم: شعبان خاني بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: مهرعليان علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با مطالعات انجام شده درصد بالايي از آلودگي‌ هاي انگلي آلودگي ‌هاي انگلي روده‌ اي تشكيل مي ‌دهند كه از طريق آب، خاك و مواد غذايي به خصوص سبزيجات كه منبع بالقوه انتقال اين بيماري‌ ها به انسان‌ ها هستند منتقل مي‌ شوند. استفاده از سورفاكتان ‌ها و مواد شيميايي جهت شستشو و انگل ‌زدايي آن از سبزي از سوي سازمان جهاني بهداشت به دليل نفوذ در نسوج سبزي و ايجاد طعم و مزه نامناسب و حالت سمي، پيشنهاد نمي ‌شود.
هدف: ريشه گياه چوبك داراي تركيبات ساپونيني مي‌ باشد كه در كاهش كشش سطحي موثر و بر مواد شوينده شيميايي ارجحيت دارد. از سوي ديگر ويژگي ‌هاي همچون ارزان بودن، قابل دسترس بودن، داراي عوارض كم و طبيعي بودن اين گياه باعث شد كه ميزان تاثير آن را در انگل‌ زدايي از سبزي و مقايسه آن با ماده پاك‌ كننده و ضدعفوني‌ كننده تجاري را در شهر ساري بررسي نماييم.
روش بررسي: از ريشه گياه چوبك به روش خيساندن عصاره آبي با غلظت‌ هاي ۱۵،۱۰،۵،۱ و ۲۰‌ درصد تهيه گرديد. نمونه ‌هاي سبزي مورد آزمايش از نوع جعفري به صورت تصادفي، به مقدار ۱۰۰ گرم از اماكن و محل‌ هاي فروش تهيه گرديد. نمونه ‌ها در دو زمان تاثير صفر و ۱۵ دقيقه طبق دستورالعمل سازمان جهاني بهداشت، در تماس با عصاره آبي چوبك قرار گرفته و به روش سانتريفوژ كردن اندامك‌ هاي گياهي ميزان انگل‌ زدايي هر غلظت در هر دو زمان مورد بررسي كيفي و كمي توسط لام مك مستر ۳/۰‌ ميلي ‌متر قرار گرفت. در اين بررسي علاوه بر عصاره آبي چوبك، ميزان انگل‌ زدايي ماده ضدعفوني ‌كننده و پاك‌ كننده تجاري ۱۰ درصد در زمان صفر و ۱۵ دقيقه (استاندارد) و آب در زمان ۱۵ دقيقه نيز معين شد.
يافته ‌ها: حداكثر انگل ‌زدايي عصاره آبي چوبك و پاك ‌كننده تجاري ۱۰ درصد در زمان صفر به ترتيب ۸۴ و ۹۷ عدد انگل و تخم انگل بود. همچنين حداكثر انگل‌ زدايي عصاره آبي چوبك، پاك ‌كننده تجاري ۱۰ درصد و آب در زمان ۱۵ دقيقه به ترتيب ۲۳۰، ۲۶ و ۶۴ عدد انگل و تخم انگل بود. در اين بررسي بهترين دامنه انگل ‌زدايي عصاره آبي چوبك در غلظت ۱۰ تا ۲۰ درصد و زمان ۱۵ دقيقه مشاهده گرديد. از نظر كمي، بيشترين تعداد انگل و تخم انگل جداسازي شده از روي سبزي از عصاره آبي چوبك ۱۰ درصد در زمان ۱۵ دقيقه به تعداد ۲۳۰ عدد انگل و تخم انگل شامل ۲۲ عدد لارو نماتود زنده و فعال، ۱۹۷ عدد لارو زنده و ۲۰ عدد پارامسي بوده است.
نتيجه‌ گيري: ميزان انگل ‌زدايي چوبك با غلظت ‌هاي ۱۰ تا ۲۰ درصد نسبت به ميزان انگل ‌زدايي آب بسيار زيادتر بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است