۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي ميزان افسردگي اساسي در كودكان و نوجوانان مبتلا به اختلال تورت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در توانبخشي از صفحه ۲۴ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان افسردگي اساسي در كودكان و نوجوانان مبتلا به اختلال تورت
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال تورت
مقاله اختلال افسردگي
مقاله تيك حركتي
مقاله تيك صوتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: علاقبندراد جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اختلال تورت عبارت است از اختلالي که در آن سابقه تيکهاي حرکتي متعدد در بيمار وجود دارد و حداقل يک تيک صوتي در مقطعي از اختلال در بيمار ايجاد مي شود. گزارشات فراواني در مورد همراهي افسردگي اساسي بطور همزمان با اين اختلال منتشر شده است و مطالعات بيانگر اين است که تشخيص و درمان به موقع اين اختلال از اهميت بسيار زيادي در سير درمان بيماران مبتلا به اختلال تورت برخوردار است. بنابراين بررسي افسردگي اساسي همزمان با اختلال تورت در جامعه اهميت فراواني دارد.
روش بررسي: در طي يک دوره زماني يکساله، ۳۰ مورد بيمار مبتلا به اختلال تورت مراجعه کننده به يک مرکز روانپزشکي اطفال مورد بررسي قرار گرفتند. اين مطالعه بصورت توصيفي و cross sectional طراحي شد. همچنين ۳۰ نفر از افراد گروه کنترل مطابق با گروه بيماران از لحاظ سن و جنس از مدارس شهر تهران انتخاب شدند.
۲۵ پسر و ۵ دختر حدود سني ۱۸-۸ سال در هر گروه وجود داشتند. پرسشنامه K-SADS جهت يافتن افسردگي اساسي در اين بيماران و همچنين در گروه کنترل تکميل گرديد. نتايج به دست آمده در اين تحقيق بر اساس آزمونهاي آماري از جمله MC-Nemar exact test مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ۲۳٫۳% از بيماران مبتلا به اختلال تورت به اختلال افسردگي اساسي مبتلا بودند و ۳٫۳% از گروه کنترل مبتلا به اختلال افسردگي اساسي بودند.
نتيجه گيري همراهي قابل ملاحظه بين اختلال تورت و اختلال افسردگي اساسي در اين تحقيق ايجاب مي نمايد که هر بيمار مبتلا به اختلال تورت بطور جدي از نظر افسردگي اساسي بررسي شود زيرا مي تواند روي برنامه درمان و اداره بيماري تاثير گذار شود.

© حقوق سایت محفوظ است