۱۳۹۶-۰۶-۲۳

مقاله بررسي ميزان استفاده اعضاي هيات علمي دانشگاههاي خليج فارس و علوم پزشكي بوشهر از اينترنت با توجه به عواملي مانند، جنس، سابقه تدريس، درجه و مرتبه علمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۲ در مجله علوم تربيتي و روانشناسي از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان استفاده اعضاي هيات علمي دانشگاههاي خليج فارس و علوم پزشكي بوشهر از اينترنت با توجه به عواملي مانند، جنس، سابقه تدريس، درجه و مرتبه علمي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعضا هيات علمي
مقاله دانشگاه خليج فارس
مقاله دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
مقاله اينترنت
مقاله بررسي استفاده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حياتي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شريف پور زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله بررسي ميزان استفاده از اينترنتي در دانشگاههاي خليج فارس و علوم پزشکي بوشهر با توجه به متغيرهائي مانند جنسيت، سابقه تدريس، درجه و مرتبه علمي مي باشد. بررسي عوامل مذکور مي تواند شاخصهائي را در اختيار مديران دو دانشگاه قرار دهد تا با توجه به آنها ابزار و شرايطي را فراهم نمايند تا از سرمايه گذاريها و تلاشهاي به عمل آمده در زير ساختهاي اطلاعاتي بهتر استفاده شود. براي انجام اين بررسي ۴ سوال که جنبه هاي مختلف تحقيق را در برداشتند مطرح گرديد. براي پاسخ به سوالات از روش تحقيق پيمايشي از پرسشنامه استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد که به جز تفاوت موجود در ميزان استفاده زنان و مردان عضو هيات علمي از اينترنت در دانشگاه خليج فارس در بقيه موارد تفاوتي ميان ميزان استفاده با توجه به متغيرهاي مورد نظر در دو دانشگاه وجود ندارد. نتيجه کلي حاکي از آن است که ميزان استفاده از اينترنت در هر دو دانشگاه با توجه به مدت زماني که به اين کار اختصاص داده مي شود و دفعات استفاده پائين است ولي تمايل به افزايش ميزان استفاده در ميان اعضاي هيات علمي بالا مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است