۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي ميزان آگاهي، نگرش و مهارت دانشجويان مركز تربيت معلم خواهران زنجان در زمينه سرطان پستان ۷۹-۱۳۷۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۱۵ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آگاهي، نگرش و مهارت دانشجويان مركز تربيت معلم خواهران زنجان در زمينه سرطان پستان ۷۹-۱۳۷۸
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله مهارت
مقاله سرطان پستان
مقاله مركز تربيت معلم
مقاله زنجان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزمحمدي سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي محمدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نسب سيدنورالدين
جناب آقای / سرکار خانم: كياني كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري كتايون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش يک مطالعه توصيفي (K.A.S Survey) مي باشد که جهت تعيين ميزان آگاهي، نگرش و مهارت افراد مورد مطالعه در زمينه سرطان پستان انجام شد. جامعه مورد مطالعه عبارت بود از کليه دانشجويان سال اول مرکز تربيت معلم خواهران زنجان که تعداد آنها در زمان انجام پژوهش (نيمسال دوم تحصيلي ۷۹-۷۸)، ۱۴۵ نفر بود. داده هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه بررسي آگاهي و نگرش (به صورت کتبي) و چک ليست سنجش ميزان مهارت در زمينه خودآزمايي سرطان پستان (به صورت مشاهده اي) تکميل گرديد. يافته هاي پژوهش نشان داد که در زمينه سوالات مرتبط با حيطه شناختي، از حداقل ۳۴ درصد تا حداکثر ۹۴ درصد افراد مورد مطالعه فاقد آگاهي صحيح بوده اند در حاليکه در زمينه سئوالات نگرشي در کل حدود ۹۰ درصد افراد مورد مطالعه داراي نگرش مثبت (موافق) بوده اند.

© حقوق سایت محفوظ است