۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي مولكولي موتاسيون هاي ژن بتا ـ گلوبين در بيماران مبتلا به بتا ـ تالاسمي در استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۷۹ در طب جنوب از صفحه ۸۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي مولكولي موتاسيون هاي ژن بتا ـ گلوبين در بيماران مبتلا به بتا ـ تالاسمي در استان بوشهر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بتا ـ تالاسمي
مقاله موتاسيون
مقاله بتاگلوبين
مقاله ARMS ،PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدايي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: زينلي سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: دلمقاني صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بتا ـ تالاسمي از شايعترين بيماريهاي ارثي خوني در ايران مي باشد که بيشتر در استانهاي شمالي و جنوبي کشور شيوع دارد. در مطالعه حاضر از ۱۰۴ بيمار غير خويشاوند ساکن در استان نمونه خون تهيه و پس از تلخيص DNA، با استفاده از روش ARMS-PCR مورد مطالعه قرار گرفتند. براي اين منظور از دوازده آغازگر ARMS استفاده شد که در نهايت در %۸۱٫۷۳ کروموزومها، جهش شناسايي شد (۱۷۰ کروموزوم از مجموع ۲۰۸ کروموزوم مطالعه شده). فراواني جهش هاي شناسايي شده به ترتيب؛  IvsI-5 (7.69%), Fr 8.9 (8.17%), IvsI-1 (9.13%), IvsII-1 (12.98%) IvsI 3′ end (24.04%) codon 5(2.40%) IsvII-745 (3.36%), codon 39 (3.36%), codon 30 (3.36%), IvsI-110 (5.77%)  و IvsaI-6 (1.44%) بودند. بنابراين حذف ۲۵ نوکلئوتيدي در انتهاي ۳ انترون اول ژن بتا ـ گلوبين شايعترين آلل در منطقه استان بوشهر مي باشد. جهش codon.40 (-C) در اين ناحيه مشاهده نشد.

© حقوق سایت محفوظ است