۱۳۹۵-۰۲-۰۳

مقاله بررسي مولفه هاي تحمل به کم آبي در ۱۲ اکسشن .Agropyron cristatum L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران از صفحه ۳۰۰ تا ۳۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي مولفه هاي تحمل به کم آبي در ۱۲ اکسشن .Agropyron cristatum L
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Agropyron cristatum
مقاله کم آبي
مقاله عملکرد و مراتع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي سعيد فرحزا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي قاضي جهاني اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي مولفه هاي تحمل به کم آبي در ۱۲ اکسشن از گونه Agropyron cristatum مورد مطالعه قرار گرفتند. تيمارها شامل ۳ رژيم آبياري بدون تنش، تنش ملايم و تنش شديد بودند. در مرحله برداشت وي‍ژگي هاي زنده ماني، درصد پنجه بارور، طول برگ پرچم، طول پدانکل، ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد سنبلچه، عملکرد سنبله و عملکرد کاه اندازه گيري و ثبت گرديد. نتايج نشان داد که ميزان رطوبت بر درصد زنده ماني، طول برگ پرچم، طول سنبله و تعداد سنبلچه اکسشن ها تاثير معني داري نداشت در حالي که بر درصد پنجه بارور، طول پدانکل، ارتفاع بوته و عملکرد کاه اثر معني داري داشت. در مقايسه ميانگين ها، اکسشن پرور (سمنان) با ۸۵% بيشترين و اکسشن هاي ارسباران و سميرم با ۴۵% کمترين درصد زنده ماني را داشتند. از نظر درصد پنجه بارور اکسشن ميانه با ۵۰% کمترين درصد پنجه بارور را نشان داد. از نظر عملکرد سنبله، اکسشن سميرم با ۳٫۶ گرم در بوته و از نظر عملکرد کاه، اکسشن پرور (سمنان) با ۶٫۱ گرم در بوته بيشترين عملکرد را داشتند.

© حقوق سایت محفوظ است