۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي موضوع ترجمه قرآن كريم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۲ در دانشکده ادبيات و علوم انساني (تهران) از صفحه ۸۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي موضوع ترجمه قرآن كريم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترجمه
مقاله ضرورت ترجمه قرآن
مقاله ميزان ترجمه پذيري
مقاله استنادات شرعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مروتي سهراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قرآن كريم، سند نبوت و معجزه جاويدان خاتم پيامبران است؛ مسلمانان موظف به خواندن آن بزبان عربي شده اند. از زمان روي آوري غير عربها به دين اسلام، موضوع ترجمه قرآن كريم و ميزان ترجمه پذيري آن چهره نمايانده است و تاكنون نيز ادامه دارد.
نگارنده در اين نوشتار سعي برآن دارد با اشاره به اهميت بررسي موضوع ترجمه قرآن، به بررسي تاريخي سير ترجمه قرآن در جهان و دلايل ضرورت ترجمه قرآن پرداخته و ميزان ترجمه پذيري آن را از ديدگاه مذاهب گوناگون تبيين نمايد؛ سپس با ذكر استنادات شرعي و ارايه نظرات مراجع تقليد ديدگاه مكتب تشيع را درباره موضوع ترجمه قرآن كريم گزارش نمايد.

© حقوق سایت محفوظ است