۱۳۹۵-۰۴-۰۷

مقاله بررسي موانع عمده سرمايه گذاري خارجي در ايران از ديدگاه سرمايه گذاران خارجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۸۱ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي موانع عمده سرمايه گذاري خارجي در ايران از ديدگاه سرمايه گذاران خارجي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه گذاري خارجي
مقاله موانع سرمايه گذاري خارجي
مقاله شاخص هاي کسب و کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: ميعادي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق به بررسي موانع عمده سرمايه گذاري خارجي در ايران از ديدگاه سرمايه گذاران خارجي با توجه به شاخص هاي کسب وکار (شاخص هاي استاندارد بين المللي- پروژه بانک جهاني) پرداخته شده است. در اين تحقيق کليه سرمايه گذاران خارجي که در يک مقطع زماني (سه ماه) به سازمان سرمايه گذاري مراجعه کردند، مورد بررسي قرار گرفتند. تعداد ۱۵۰ پرسش نامه از طريق ايميل، فاکس و مراجعه حضوري در اختيار سرمايه گذاران خارجي قرار گرفت که در عين حال ۳۵ پرسش نامه عودت داده شد. در اين تحقيق، تجزيه و تحليل با استفاده از آمار استنباطي و استفاده از نرم افزار Spss انجام شد. با توجه به تجزيه و تحليل داده ها نتايج تحقيق نشان داد که: بين شاخص هاي شروع کسب و کار، اخذ مجوزهاي لازم، اشتغال، ثبت اموال، حمايت از سهام داران جزء، پرداخت ماليات، تجارت فرامرزي، لازم الاجرا شدن قراردادها و پايان کسب و کار و جذب سرمايه گذاري خارجي رابطه معنادار وجود دارد. تنها بين شاخص اخذ اعتبارات و جذب سرمايه گذاري خارجي رابطه معناداري بدست نيامد.

© حقوق سایت محفوظ است