۱۳۹۵-۰۲-۰۴

مقاله بررسي منطقه اي پتانسيل تابش خورشيدي با ارزيابي و بهينه سازي روش هاي درون يابي در سطح کشور ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در برنامه ريزي منطقه اي از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي منطقه اي پتانسيل تابش خورشيدي با ارزيابي و بهينه سازي روش هاي درون يابي در سطح کشور ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتانسيل تابش خورشيدي
مقاله درون يابي مکاني
مقاله انرژي خورشيدي
مقاله کوکريجينگ
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوشنگي نويد
جناب آقای / سرکار خانم: آل شيخ علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: هلالي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين محل بهينه نيروگاه هاي خورشيدي عاملي تاثيرگذار در افزايش بهره وري آن ها بوده و تابعي از دقت محاسبه پتانسيل تابش خورشيدي مي باشد. استفاده از روابط مکاني ميان داده ها در روش هاي درون يابي، موجب افزايش دقت تخمين پتانسيل تابشي براي مناطق مختلف کشور مي گردد. تنوع بالاي روش هاي درون يابي و تفاوت هاي محسوس در نتايج آن ها لزوم بررسي اين روش ها را مي رساند. در تحقيق حاضر روش هاي درون يابي؛ وزن دهي معکوس فاصله (IDW)، تابع پايه شعاعي (RBF)، درون يابي پخشي (DI)، کريجينگ و کوکريجينگ پياده سازي شده و نتايج حاصل با اعتبارسنجي متقابل مقايسه شدند. به منظور افزايش دقت روش کوکريجينگ، نقشه پتانسيل تابشي برآورد شده با مدل SolarGIS به عنوان داده کمکي با داده هاي مشاهداتي تلفيق گرديد. بررسي نتايج نشان مي دهد که بهينه سازي عوامل موثر در روش هاي درون يابي موجب افزايش همگرايي ۸٫۳ درصدي مقادير نتايج مي گردد. از بين روش هاي درون يابي، روش کوکريجينگ با داده هاي کمکي دما و ارتفاع با خطاي جذر ميانگين مربعاتي (RMSE) برابر با ۹٫۸۲ وات بر مترمربع سطح بهينه را تخمين زد. با واردکردن نقشه پتانسيل تابشي حاصل از تصاوير ماهواره اي (مدلSolarGIS ) به عنوان داده کمکي در روش کوکريجينگ، دقت سطح برآورد شده نسبت به کوکريجينگ و داده هاي کمکي دما و ارتفاع %۴٫۱ بهبود يافت. مطالعه سطح توليدشده نشان مي دهد، اغلب مناطق کشور، به ويژه بخش هاي جنوبي از استعداد بالايي براي استفاده از انرژي تجديد پذير خورشيدي برخوردار هستند. لذا بخش هاي ميمند، سعادت آباد، کوار و سروستان از استان فارس، باوي از خوزستان و نوک آباد از استان سيستان و بلوچستان با اختلاف ناچيز به ترتيب به عنوان مناطق با پتانسيل تابشي بالا معرفي شدند.

© حقوق سایت محفوظ است