۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي مقدماتي انگلهاي برخي ماهيان درياچه زريوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در مجله علوم و فنون دريايي ايران از صفحه ۲۷ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مقدماتي انگلهاي برخي ماهيان درياچه زريوار
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگلها
مقاله ماهيان
مقاله درياچه زريوار
مقاله كردستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي جعفري بهيار
جناب آقای / سرکار خانم: برزگر مريم
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي حق دوست ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر ۳ گونه ماهي بومي و ۶ گونه ماهي معرفي شده به درياچه زريوار واقع در غرب استان کردستان، ايران (زير منطقه بزرگ انتقالي مزوپوتاميان، منطقه پالااآرکتيک) از نظر انگل شناسي مورد بررسي قرار گرفته و تعداد ۱۴ گونه انگل ۳) گونه تک ياخته، ۶ گونه مونوژن، ۳ گونه سخت پوست، ۱ گونه متاسرکر ديژن و ۱ گونه پلروسرکوئيد سستد( از ۷ گونه ماهيان فوق يافت شده و تا حد جنس و گونه شناسايي گرديدند. در ميان ماهيان مذکور يک گونه مونوژن از جنس انسيروسفالوس از آبشش مارماهي خاردار براي اولين بار گزارش شده و همچنين اين ماهي به عنوان ميزبان جديدي براي متاسرکر انگل ديژن ديپلوستوموم اسپاتاسئوم معرفي مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است