۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي مقايسه ‌اي دهانشويه بنزيدامين هيدروكلرايد ۱۵/۰% و استامينوفن كديين در كاهش درد پس از جراحيهاي پريودنتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۳۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه ‌اي دهانشويه بنزيدامين هيدروكلرايد ۱۵/۰% و استامينوفن كديين در كاهش درد پس از جراحيهاي پريودنتال
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جراحيهاي پريودنتال
مقاله بنزيدامين هيدروكلرايد
مقاله استامينوفن
مقاله درد بعد از جراحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشخونژاد علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: خورسند افشين
جناب آقای / سرکار خانم: رستگار فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: معمولا براي كنترل درد پس از جراحيهاي پريودنتال در بيشتر موارد از مسكن هاي سيستميك استفاده مي شود كه از جمله معايب اين درمان دير اثر بودن آنها و خطر عوارض جانبي مي باشد. دهانشويه بنزيدامين هيدروكلرايد، داروي ضدالتهاب غيراستروييدي با اثر بي حس كنندگي موضعي مي باشد. عوارض جانبي آن نادر و شامل كرختي و سوزش مخاط مي باشد. بنزيدامين اثرات دارويي خود را بسيار سريع بروز مي دهد.
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي مقايسه بنزيدامين و استامينوفن كدئين در كاهش درد پس از جراحيهاي پريود نتال انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه كه به روش كارآزمايي باليني انجام شد، ۱۸ بيمار از مراجعه كنندگان به بخش پريودنتيكس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران انتخاب شدند. اين بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن اوليه يا متوسط بودند و حداقل در دو ناحيه از دهان نياز به جراحي داشتند. ضايعات در دو ناحيه تا حد امكان با هم مشابه بودند. براي بيماران پس از مرحله اول جراحي، دهانشويه بنزيدامين هيدروكلريد و پس از مرحله دوم جراحي (ناحيه بعدي) استامينوفن كديين تجويز شد. ميزان كاهش درد با استفاده از نمودار Visual Analog Scale (VAS) سنجيده شد. تحليل داده ها با استفاده از آزمونهاي آماري غيرپارامتري Wilcoxon-Signed ,Mann Whitney انجام شد.
يافته ها: بين اثر ضددرد بنزيدامين هيدروكلرايد و استامينوفن كديين پس از جراحيهاي پريودنتال اختلاف معني داري وجود داشت؛ به عبارت ديگر ميزان درد به دنبال مصرف استامينوفن كديين كمتر از موقعي بود كه بنزيدامين استفاده شده بود (P=0.008). بين اثر ضددرد بنزيدامين هيدروكلرايد و استامينوفن كديين پس از جراحي در بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن اوليه (P=0.1) و در بيماراني كه استئوپلاستي براي آنها انجام شد (P=0.31) و يا در مواردي كه تصحيح استخوان انجام نشد (P=0.18)، اختلاف معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: در بيماراني كه احتمال درد كمي پس از جراحي در آنها وجود دارد، مثل بيماران مبتلا به پريودنتيت اوليه، بيماراني كه براي آنها استئوپلاستي انجام شده و يا بيماراني كه تصحيح استخوان براي آنها انجام نشده است، مي توان بنزيدامين را به عنوان مسكن تجويز نمود؛ در ساير موارد جراحي، بهتر است به منظور كاهش در مصرف مسكن سيستميك، دهان شويه بنزيدامين هيدروكلرايد را به همراه استامينوفن كديين تجويز نمود.

© حقوق سایت محفوظ است