۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي مقايسه ‌اي خارج دهاني استفاده از سه نوع گلاس آينومر به عنوان لاينر چسبنده در افزايش مقاومت شكست دندانهاي ترميم شده با آمالگام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۴۸ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه ‌اي خارج دهاني استفاده از سه نوع گلاس آينومر به عنوان لاينر چسبنده در افزايش مقاومت شكست دندانهاي ترميم شده با آمالگام
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت شكست دندان
مقاله لاينر چسبنده
مقاله گلاس آينومر با آلياژ نقره
مقاله گلاس آينومر معمولي
مقاله گلاس آينومر تغيير يافته با رزين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: برهان حقيقي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: به علت عدم چسبندگي آمالگام به ساختمان دندان، استفاده از سيمان هاي چسبنده در ترميم هاي باندشونده آمالگام رواج يافته است.
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي مقايسه اي نقش سه نوع گلاس آينومر با آلياژ نقره، گلاس آينومر معمولي و گلاس آينومر تغيير يافته با رزين به عنوان لاينر چسبنده در افزايش مقاومت شكست دندان ترميم شده با آمالگام با يكديگر و همچنين وارنيش به عنوان لاينر انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه آزمايشگاهي، پس از جمع آوري ۷۰ دندان كشيده شده پره مولرفك بالا، حفره هاي MOD تهيه شد. به استثناي يك گروه ۱۰ تايي كه دندانها دست نخورده (بدون حفره) به عنوان گروه شاهد مثبت در نظر گرفته شد. يك گروه ۱۰ تايي نيز با حفره MOD بدون ترميم (گروه شاهد منفي) نگه داشته شد. ترميم با آمالگام اسفريكال gs. 80 (SDI) در ۵ گروه آزمايشي به ترتيب با لاينر گلاس آينومر، با آلياژ نقره (Miracle Mix)، لاينر گلاس آينومر معمولي (خودسخت شونده (Fuji II، لاينر وارنيش، لاينرگلاس آينومرنوري (Fuji II LC) و لاينرگلاس آينومر نوري با تابش تاخيري انجام شد. بعد از گذشت ۷ روز دوره نگهداري در آب ۳۷oC، دندانها در دستگاه اينسترون تحت نيروي Compressive قرار گرفتند و در لحظه شكست ميزان نيرو برحسب كيلوگرم ثبت شد و مقادير حاصله مورد بررسي آماري قرار گرفت.
يافته ها: طبق آزمون ANOVA، تفاوت آماري در مقاومت شكست نمونه هاي ترميم شده و نشده مشاهده گرديد و آزمون Tukey HSD در مقايسه دو به دو گروهها نشان داد كه لاينر گلاس آينومر نوري (Fuji II LC) تاثير معني داري در افزايش استحكام شكست دندان ترميم شده داشته است (p<0.05). در بررسي نوع شكست نمونه ها، معمولا يك كاسپ شكسته ولي كاسپي كه سالم باقي مانده آمالگام به صورت باند شده به آن به جاي مانده است.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين تحقيق، استفاده از لاينر گلاس آينومر نوري در دندانهاي ترميم شده با آمالگام در افزايش مقاومت شكست، تاثير آماري معني داري داشت.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است