۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي مقايسه ‌اي بين تمرينات كششي ديناميك با و بدون فيدبك حسي- شنوايي و تمرينات كششي استاتيك بر انعطاف ‌پذيري عضلات همسترينگ دختران دانشجوي ۲۵-۱۸ سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۱۹۵ تا ۲۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه ‌اي بين تمرينات كششي ديناميك با و بدون فيدبك حسي- شنوايي و تمرينات كششي استاتيك بر انعطاف ‌پذيري عضلات همسترينگ دختران دانشجوي ۲۵-۱۸ سال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كشش
مقاله انعطاف پذيري استاتيك و ديناميك
مقاله همسترينگ
مقاله فيدبك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روستايي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: یکی از علت های اصلی مشکلات اسکلتی عضلاني به صورت عدم هماهنگي عضلاني به خصوص در جامعه شهري كه فعالیت فیزیکی مناسبی ندارند، می باشد. این امر که به بروز اختلالاتي در ستون فقرات، اندام تحتاني و چرخه راه رفتن مي‌شود. استفاده از مناسب‌ترين روش‌ها جهت كشش عضلات كوتاه شده، امري ضروري در برنامه تمرين درماني است. وجود اثرات انكارناپذير بيوفيدبك در تمرين درماني باعث شد تا در اين تحقيق به صورت ابتكاري از فيدبك درتمرينات كششي استفاده شود.
مواد و روش‌ها: اين تحقيق به روش كارآزمايي باليني يك سو كور تصادفي متوالي، بر روي ۴۵ نفر از دانشجويان دختر ۲۵-۱۸ ساله خوابگاه فاطمه الزهرا دانشگاه شهید بهشتی انجام گرفت. كليه افراد مورد مطالعه با رضايت كامل به شرط دارا بودن سلامت عمومي با پر كردن پرسش‌نامه وارد اين مطالعه شده و به صورت تصادفي در سه گروه تقسيم‌بندي شدند. گروه اول كشش استاتيك، گروه دوم كشش ديناميك بدون فيدبك و گروه سوم كشش ديناميك با فيدبك حسي – شنوايي را به مدت ۴ هفته هر روز به جز پنج شنبه و جمعه دريافت كردند. اندازه‌گيري ميزان انعطاف پذيري عضلات همسترينگ توسط بررسي دامنه حركتي به دو صورت مستقيم (توسط گونيامتري) و غير مستقيم (توسط تست خمش به جلو) قبل و بعد از مداخله انجام گرفت. یافته ها بر اساس t و توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
يافته‌ها: بر اساس آناليز آماري در هر سه روش درماني كشش استاتيك، كشش ديناميك بدون فيدبك و كشش ديناميك با فيدبك حسي – شنوايي، ميزان انعطاف‌پذيري بعد از درمان در عضلات همسترينگ نسبت به قبل از درمان افزايش يافته بود وليكن هيچ يك از سه روش، از نظر ميزان تأثير نسبت به يكديگر مزيتي نداشته و اختلاف معني‌داري بين آن‌ها وجود نداشت.
نتيجه‌گيري: با توجه به يكسان بودن نسبي نتيجه اثر هر سه تمرين كششي، به نظر مي رسد كه استفاده همزمان فيدبك در تمرينات كششي مي‌تواند باعث ترغيب هر چه بيشتر بيماران به انجام تمرينات شود.

© حقوق سایت محفوظ است