۱۳۹۵-۰۵-۰۸

مقاله بررسي مقايسه اي وضعيت کتابخانه هاي دانشگاه پيام نور در مرکز استان ها، بر مبناي «استانداردهاي کتابخانه هاي دانشگاهي ايران» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۱ در دانش شناسي (علوم كتابداري و اطلاع رساني و فناوري اطلاعات) از صفحه ۸۵ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي وضعيت کتابخانه هاي دانشگاه پيام نور در مرکز استان ها، بر مبناي «استانداردهاي کتابخانه هاي دانشگاهي ايران»
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابخانه هاي دانشگاهي
مقاله استاندارد
مقاله استانداردهاي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران
مقاله كتابخانه هاي دانشگاه پيام نور مركز استان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي موسي
جناب آقای / سرکار خانم: موسائي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: از اين تحقيق بررسي مقايسه اي وضعيت كتابخانه هاي دانشگاه پيام نور در مرکز استان ها بر مبناي «استانداردهاي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران» مي باشد.
روش شناسي پژوهش :اين تحقيق با روش پيمايشي – تحليلي انجام شده و ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه بوده است. جامعه پژوهش، كليه كتابخانه هاي دانشگاه پيام نور واقع در مركز استان ها مي باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و اكسل مورد تجزبه و تحليل قرار گرفته است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد.
يافته هاي پژوهش: نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد به طور ميانگين از نظر کيفي، با استاندارد اهداف و وظايف (۵۹٫۹۸%)، استاندارد سازمان و مديريت (۶۲٫۳۳%)، استاندارد نيروي انساني (۵۹٫۴۳%)، استاندارد مجموعه (۵۵٫۸۳%)، استاندارد سازماندهي منابع (۷۵%)، استاندارد خدمات (۴۹٫۵۲%)، استاندارد ساختمان و تجهيزات (۳۸٫۳۲%) و استاندارد بودجه (۳۵٫۲۵%) مطابقت دارند. ميانگين کل مطابقت کتابخانه هاي مورد مطالعه با استانداردها از نظر کيفي (۵۴٫۴۵%) مي باشد، اما از نظر رويكرد كمي، استاندارد نيروي انساني با (۵٫۷۲%) و استاندارد مجموعه كتابخانه با (۱۳٫۱۳%) اختلاف قابل ملاحظه اي با استانداردها دارند. در خصوص ميزان مطابقت کتابخانه هاي مورد مطالعه براي رعايت استاندارد فضاي مورد نياز با (۷٫۰۹%) در وضعيت نامساعدي قرار دارند.
نتيجه گيري: در مجموع از ۸ استاندارد مورد بررسي، استاندارد سازماندهي منابع با (۷۵%) بيشترين ميزان مطابقت را داراست و رويكرد كمي استاندارد نيروي انساني با (۵٫۷۲%) كمترين ميزان مطابقت را دارند. يافته هاي پژوهش حاضر، فرضيه پژوهش «کتابخانه هاي مرکز استان هاي دانشگاه پيام نور با «استانداردهاي کتابخانه هاي دانشگاهي ايران» مطابقت ندارند» را تاييد مي کند.

© حقوق سایت محفوظ است