۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي مقايسه اي نگرش دانشجويان پزشكي نسبت به بيماري رواني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۱ در افق دانش از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي نگرش دانشجويان پزشكي نسبت به بيماري رواني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله بيماري رواني
مقاله دانشجويان پزشكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه عليرغم پيشرفتهاي علمي در حوزه شناخت و درمان بيماري هاي رواني هنوز هم ارایه خدمات روانپزشكي به دليل نگرشهاي خرافي و كليشه با اشكال مواجه مي گردد. لذا مطالعه حاضر كه يك نوع مطالعه توصيفي – تحليلي است بروي نمونه اي متشكل از ۳۰۰ دانشجوي پزشكي در مقاطع مختلف تحصيلي در دو نقطه كشور با يك ابزار انجام شده است .ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه اي بود كه توسط نمونه ها تكميل گرديد. نتايج نشان داد كه بين نمره نگرش و جنسيت، وضعيت تاهل، تحصيلات پدر، بومي و غير بومي بودن و مقطع تحصيلي ارتباط معني داري وجود ندارد.
اما بين سن و نمره نگرش همبستگي مثبت مشاهد شد (r=0.27) به علاوه ۹٫۵ درصد دانشجويان به تاثير درمانهاي خرافي در مداواي بيماران رواني اعتقاد داشتند. ۵۲ درصد افراد نسبت به حفظ رابطه اجتماعي با بيماران رواني نگرش منفي داشته و حدود ۱۵ درصد دانشجويان از نگرش منفي كليشه اي نسبت به بيماران رواني برخوردار بودند. نتايج كلي نشان داد كه ۵۹ درصد دانشجويان نگرش مثبت نسبت به بيماران رواني داشتند.

© حقوق سایت محفوظ است