۱۳۹۵-۰۱-۱۹

مقاله بررسي مقايسه اي ميزان فلزات سنگين مس، سرب و کادميوم در ماهي کيلکاي معمولي درياي خزر (Clupeonella cultriventris caspia) در آب هاي ساحلي استان هاي مازندران و گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي ميزان فلزات سنگين مس، سرب و کادميوم در ماهي کيلکاي معمولي درياي خزر (Clupeonella cultriventris caspia) در آب هاي ساحلي استان هاي مازندران و گيلان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مس
مقاله سرب
مقاله کادميوم
مقاله کيلکاي معمولي خزري
مقاله درياي خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي پور مهران
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگ نيا عباس
جناب آقای / سرکار خانم: آقارجبي بهفر
جناب آقای / سرکار خانم: طوسي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به منظور تعيين ميزان فلزات سنگين مس، سرب و کادميوم در ماهي کيلکاي معمولي استان هاي مازندران و گيلان در سال ۱۳۸۹ انجام شد. در اين بررسي ۶۰ قطعه ماهي کيلکاي معمولي (Clupeonella cultriventris caspia) از سواحل استان مازندران و گيلان (از هر استان ۳۰ قطعه) از طريق صيد تصادفي کشتي هاي مخصوص صيد کيلکا جمع آوري و مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه بين ميزان فلزات سنگين نامبرده در سنين، جنس ها و اوزان مختلف در استان هاي مازندران و گيلان تفاوت معناداري وجود داشت (P<0.05). ميانگين عنصر مس در نمونه هاي ماهي كيلكاي معمولي استان مازندران بيشتر از ميزان اين عنصر در استان گيلان بود. همچنين ميانگين ميزان سرب در ماهي كيلكاي معمولي ۳ و ۴ ساله در استان مازندران و در سنين ديگر در استان گيلان بيشتر مشاهده شد. ميانگين غلظت فلزات (بر حسب قسمت در ميليون وزن خشک) با استانداردهاي جهاني نظير استانداردهاي وزارت کشاورزي – شيلات و غذاي انگلستان (UKMAFF)، انجمن بهداشت ملي و تحقيقات پزشکي استراليا (NHMRC) و سازمان بهداشت جهاني (WHO) مورد مقايسه قرار گرفت و پايين تر از حد مجاز تشخيص داده شد.

© حقوق سایت محفوظ است