۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي مقايسه اي سطح سرمي CA125 در بيماران با حاملگي طبيعي و بيماران تهديد به سقط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۴ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي سطح سرمي CA125 در بيماران با حاملگي طبيعي و بيماران تهديد به سقط
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله CA125
مقاله حاملگی
مقاله سقط
مقاله تهدید به سقط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحيدرودسري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي شهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش بررسی مقایسه ای سطح سرمی ۱۲۵ CA در بیماران با حاملگی طبیعی و بیمارانی که حاملگی آنها منجر به سقط شده است می باشد. نوع پژوهش، مقطعی و بر اساس نمونه برداری مورد – شاهدی می باشد. سطح سرمی CA۱۲۵ در ۵۰ بیمار با حاملگی طبیعی زیر ۱۲ هفته و ۵۰ بیمار تهدید به سقط زیر ۱۲ هفته که به درمانگاه و زایشگاه بیمارستان قائم مراجعه کرده بودند اندازه گیری شد و سپس جهت اطلاع از سرانجام حاملگی، بیماران پیگیری شدند. میانگین ۱۲۵ CA در بیمارانی که حاملگی آن ها به طور طبیعی ادامه داشت، U/MI30 واحد در میلی لیتر و در بیمارانی که حاملگی آنها منجر به سقط شده بود، ۵۸٫۱۷ واحد در میلی لیتر بود که از نظر آماری اختلاف معنی داری داشتند. با توجه به نتایج آماری به نظر می رسد که CA۱۲۵ شاخص مناسبی جهت پیشگویی پروکنوز حاملگی باشد.

© حقوق سایت محفوظ است