۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي مقايسه اي زمينه هاي اقتصادي توليد در گروه هاي عشايري و گرايش آنان به تغيير و تحول در شيوه توليد عشايري: مطالعه موردي ايل جلالي – شمال غرب كشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز از صفحه ۶۰ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي زمينه هاي اقتصادي توليد در گروه هاي عشايري و گرايش آنان به تغيير و تحول در شيوه توليد عشايري: مطالعه موردي ايل جلالي – شمال غرب كشور
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه هاي عشايري
مقاله اقتصاد توليد عشايري
مقاله گرايش به تغيير
مقاله ايل جلالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ما امروز با سه گروه عشايري در ارتباط هستيم: الف: گروه عشايري كه به طور دايم اسكان يافته اند. ب: گروه عشايري كه در انتظار فرصت اسكان هستند. ج: گروه عشايري كه در حال حاضر به كوچ ادامه مي دهند. شكل گيري الگوهاي معيشتي فوق در هر منطقه جغرافيايي تحت تاثير عواملي چون: اقليم، توپوگرافي، پوشش گياهي، ضرورت هاي اقتصادي – اجتماعي – اداري و امنيتي مي باشند.در اين پژوهش ابتدا سعي شده است كه مشخصه هاي جمعيتي، توليدي، ساختار درآمد و هزينه يه تفكيك زير بخش هاي توليدي گروه هاي سه گانه فوق در قالب يك مطالعه ميداني در ايل جلالي (ايل غالب شمال غرب استان مرزي آذربايجان غربي) مورد بررسي مقايسه اي قرار گيرد. اين بررسي حكايت از بنيان ضعيف اقتصادي گروه كوچرو در مقايسه با ساير گروه ها در سطح ، معني دار آماري دارد. نكته محوري مقاله در اين است كه شيوه توليد عشايري، هماهنگي خود را با مقتضيات زمان از دست داده است و اين شيوه توليد بايد متحول شود. قبل از هر گونه تغيير و تحول جاي آن دارد كه شيوه توليد و متغيرهاي اساسي و تعريف كننده آن را شناخت و با توجه به ابعاد اثباتي و هنجاري، مباني عيني و ذهني لازم جهت تحول در زندگي عشايري را فراهم كرد. از اين رو علاوه بر شناخت ويژگي هاي ساختاري، معرفت همه سو نگر از روحيات، انگيزه ها و تمايلات عشاير در خصوص مسايل مبتلا به ويژه مقوله تغيير و تحول در شيوه توليد، رجحان سرمايه گذاري و جايگزيني دامداري هاي بسته و متمركز، شايان هر گونه دقت و تامل مي باشد. مطالعه حاضر به اين نتيجه دست مي يابد كه عشاير مورد مطالعه با تأكيد بر عدم گسيختگي وابستگي ايلي، گرايش در مجموع مثبت، براي دگرگوني در شيوه توليد عشايري را دارا مي باشند.

© حقوق سایت محفوظ است