۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي مقايسه اي دامنه حركتي شانه ورزشكاران و ارتباط آن با سابقه بازي و پست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در المپيك از صفحه ۲۹ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي دامنه حركتي شانه ورزشكاران و ارتباط آن با سابقه بازي و پست
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انعطاف پذيري
مقاله دامنه حركتي (ROM)
مقاله مفصل شانه
مقاله هندبال
مقاله واليبال
مقاله سابقه بازي و پست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمندي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني نيا فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازگاري اسکلتي ورزشکاران، با الگوهاي حرکتي و مهارتي آنان و بروز برخي عوارض جنبي منفي در ميان ورزشکاران حرفه اي، پديده مهمي در طب ورزشي به شمار مي رود. تحقيق حاضر، به مقايسه دامنه حرکتي (ROM) مفصل شانه در ورزشکاران و ارتباط آن با پست و سابقه بازي مي پردازد. نمونه هاي اين تحقيق را ۸۱ مرد با ميانگين سن ۲۳٫۶۵±۳٫۴۵ سال و ميانگين سابقه بازي ۵٫۶۰±۲٫۳۲ سال تشکيل دادند. آزمودنيها شامل ۲۶ هندباليست، ۲۵ واليباليست و ۳۰ غير ورزشکار بودند. جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه و معاينه صورت گرفت و دامنه حرکتي شانه با انعطاف سنج ليتون (r=0.90-0.99)، در وضعيتهاي استاندارد به دست آمد. حرکات مورد اندازه گيري شامل: خم شدن، باز شدن، چرخش داخلي، چرخش خارجي و دور شدن مفصل شانه بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون، ANOVA و آزمون پيگرد شفه در سطح (P≤۰٫۰۵) استفاده شد. از آزمون t نيز براي مقايسه ميانگين ROM در دست برتر و غيربرتر استفاده شد.

© حقوق سایت محفوظ است