۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي مقايسه اي تاثير مخروط هاي مهبلي و ورزش هاي تقويت كننده عضلات كف لگن در زنان مبتلا به شلي عضلات كف لگن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۶ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي تاثير مخروط هاي مهبلي و ورزش هاي تقويت كننده عضلات كف لگن در زنان مبتلا به شلي عضلات كف لگن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مخروط مهبلي
مقاله ورزش
مقاله عضله
مقاله كف لگن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نامور فريده
جناب آقای / سرکار خانم: گلمكاني ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: خادم نيره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف مقايسه تاثير روش هاي «مخروط هاي مهبلي» و «ورزش هاي تقويت کننده عضلات کف لگن» بر قدرت عضلات کف لگن در زنان مبتلا به سندرم شلي عضلات کف لگن مراجعه کننده به بيمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد در سال ۷۸ انجام شد. اين پژوهش از نوع نيمه تجربي است که بر روي ۵۰ زن واجد شرايط به روش نمونه گيري غير احتمالي مبتني بر هدف در دو گروه «مخروطي درماني» و «ورزش درماني» طي سه مرحله قبل و پس از ۱، ۳ و ۶ هفته درمان توسط فرم مصاحبه منظم، فرم معاينه و فرم هاي ثبت موارد استفاده از مخروط ها و ورزش ها انجام گرديد. در هر دو گروه، آموزش بصورت انفرادي چهره به چهره و ارائه برگه آموزش انجام گرديد. دو گروه از نظر متغيرهاي موثر بر شلي عضلات کف لگن مورد بررسي قرار گرفتند که گروه ها از اين جهت همگن بودند. نتايج نشانگر آن بود که ميانگين امتياز کف لگن قبل از درمان در گروه مخروط ۴٫۱±۱٫۳ و ورزش ۴٫۲±۱٫۶ بود و دو گروه با P>0.81 تفاوت معني داري نداشتند. ميانگين امتياز کف لگن پس از مخروط درماني ۱٫۳=۸٫۹ و ورزش درماني ۱٫۷=۶٫۵ بود که در گروه مخروط با P<0.001 معني دار بود. همچنين، اختلاف امتياز قدرت عضلات کف لگن قبل و بعد از درمان در گروه مخروط درماني بصورت معني داري بالاتر از ورزش درماني بود. بطور کلي، مخروط درماني در افزايش قدرت عضلات کف لگن روشي موفق، مقرون به صرفه و با پذيرش بهتر و اجراي بيشتر مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است