۱۳۹۶-۰۶-۲۲

مقاله بررسي مقايسه اي تاثير روش Composite Basing روي مقاومت به شكشت داندانهاي ترميم شده با اينله پرسلن (In vitro) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۲ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۳۰ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي تاثير روش Composite Basing روي مقاومت به شكشت داندانهاي ترميم شده با اينله پرسلن (In vitro)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اينله پرسلن
مقاله كامپوزيت بيسينگ
مقاله كامپوزيت رزين
مقاله مقاومت به شكست دادن دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاموردي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نسب سيدمصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف و به منظور بررسي مقايسه اي اثر روش Composite Basing روي مقاومت به شكست دندانهاي ترميم شده با اينله هاي پرسلن بصورت مطالعه اي In vitro انجام شد.
تعداد ۴۰ دندان پرمولر اول فك بالاي سالم و با اپكس بسته انتخاب و به طور غيرتصادفي به چهار گروه ۱۰ تايي تقسيم و به صورت زير آماده گرديدند:
گروه الف: نمونه هاي ترميم شده با اينله پرسلن بدون استفاده از روش CB
گروه ب: نمونه هاي تراش داده شده ولي ترميم نشده بدون استفاده از روش CB
گروه ج: نمونه هاي ترميم شده با اينله پرسلن با استفاده از روش CB
گروه د: نمونه هاي تراش داده شده ولي ترميم نشده با استفاده از روش CB
آزمايش شكست در مورد تمامي نمونه ها با دستگاه اينسترون تحت نيروي فشاري انجام شد.
نتايج حاصله نشان داد بين ميانگين نيروي مقاومت به شكست دو گروه (الف و ج) و دو گروه (ب و د) تفاوت معني داري وجود ندارد ولي تفاوت معني داري در مقايسه ميانگين نيروهاي دو گروه ترميم شده ديده مي شود. مقايسه نحوه شكست بين دو گروه (الف و ج) و بين دو گروه (ب و د) نتايج مشابهي از نظر آماري نشان داد. ليكن مقايسه نحوه شكست بين دو گروه (الف و ج) تفاوت بارزي را نشان نداد.

© حقوق سایت محفوظ است