۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي مقايسه اي ارزش تشخيصي روش‌هاي سونوگرافي داپلر رنگي و آسپيراسيون سوزني ظريف در گره‌ هاي تيرویيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۳۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي ارزش تشخيصي روش‌هاي سونوگرافي داپلر رنگي و آسپيراسيون سوزني ظريف در گره‌ هاي تيرویيد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسپيراسيون سوزني ظريف (FNA)
مقاله سونوگرافي داپلررنگي
مقاله گره تيرویيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشارمقدم نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: كچويي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گره هاي تیرویید (Thyroid Nodule) از بيماري هاي شايع تیرویید هستند. در صورت وجود آنها بررسي جهت رد بدخيمي ضرورت دارد. روش هاي تشخيصي با ارزش دراين زمينه سونوگرافي و آسپيراسيون سوزني ظريف (FNA) است. در اين مطالعه اين دو روش را با يافته هاي پاتولوژي بعد از عمل جراحي مقايسه مي كنيم.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي ـ تحليلي به صورت مقطعي طي ۳ سال از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ در بيمارستان الزهرا (س)  دانشگاه اصفهان انجام گرفت. در ۹۶ گره قابل لمس تیرویید يافته هاي سونوگرافي داپلر رنگي و آسپيراسيون سوزني ظريف از نظر همخواني با يافته هاي پاتولوژي پس از عمل جراحي مقايسه شدند. براي هر دو روش ارزش تشخيصي به صورت ميزان همخواني، حساسيت و ويژگي تشخيصي برآورد شد.
يافته ها: از مجموع ۹۶ نمونه، در ۶۴ مورد (۶۶٫۶%) جواب سونوگرافي و آسپيراسيون سوزني ظريف با پاتولوژي بعد از عمل جراحي يكسان بوده است. ميزان همخواني سونوگرافي و سيتولوژي با پاتولوژي بعد از عمل به ترتيب ۸۲٫۳% (۷۹مورد) و ۷۵% (۷۲ مورد) بود. ميزان همخواني دو روش سونوگرافي و سيتولوژي با نتايج بعد از عمل براي ضايعات نئوپلاستيك به  ترتيب ۱۷٫۷% و ۲۳٫۹% و در ضايعات غيرنئوپلاستيك  به ترتيب ۶۴/۵% و ۵۱% بود.
نتيجه گيري: با روش هاي سيتولوژي، گواترهاي آدنوماتوئيد را از نئوپلاسم هاي فوليكولر نمي توان تميز داد در حالي كه در روش سونوگرافي داپلر رنگي با رويت هاله محيطي هيپواكوي كپسول محيطي و تعداد ضايعه اين افتراق به سهولت انجام مي گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است