۱۳۹۵-۰۱-۱۶

مقاله بررسي مقايسه اي ادراک بينايي در سالمندان ساکن در شهرستان سبزوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۴۱۶ تا ۴۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي ادراک بينايي در سالمندان ساکن در شهرستان سبزوار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندي
مقاله افتادن
مقاله ادراک بينايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيدي زربين
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرفهيمي ملاحت
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده پور ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: حسني مهربان افسون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: جمعيت سالمندان در جهان روبه افزايش است. خطر افتادن همراه با بالا رفتن سن افزايش مي يابد. اختلالات بينايي از جمله عوامل خطرساز دروني افتادن است. ادراک بينايي يکي از انواع اختلالات بينايي مي باشد. در اين پژوهش ارتباط آن با خطر افتادن در سالمندان شهرستان سبزوار مورد مطالعه قرار گرفته است.
مواد و روش ها: روش مطالعه موردي–شاهدي است. ۸۹ نفر سالمند(۴۳ نفر بدون سابقه ي افتادن، ۴۶ نفر با سابقه ي افتادن) شهرستان سبزوار به روش نمونه گيري در دسترس، در اين پژ‍وهش شرکت نمودند. آزمودني ها از نظر وضعيت دمانس (توسط پرسشنامه هاچنسکي)، افتادن، چگونگي آن (با پرسشنامه ترس از افتادن) و ادراک بينايي (تست Adolescence and Adult, Developmental Test of Perception DTVP-A)، ارزيابي شدند. نتايج با استفاده از آزمون يومن ويتني با نرم افزار آماري SPSS نسخه ۱۷ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته شد.
يافته ها: در بين دو گروه سالمندان با و بدون سابقه ي افتادن تفاوت معناداري از نظر ادراک بينايي جامع (p<0.001) ادراک بينايي حرکتي (p<0.001) يکپارچگي بينايي حرکتي (p<0.001) داشت.
نتيجه گيري: سالمندان با سابقه افتادن داراي توانايي ادراک بينايي ضعيف تري نسبت به گروه سالمندان بدون سابقه افتادن بودند. بدين ترتيب شايد بتوان اختلال در ادراک بينايي را به عنوان يکي از دلايل افزايش خطر افتادن ذکر نمود.

© حقوق سایت محفوظ است