۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي مقايسه اي اثر حمام آب و سركه و حمام آب و جوش شيرين در درمان واژينيت كانديدايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۶۵ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي اثر حمام آب و سركه و حمام آب و جوش شيرين در درمان واژينيت كانديدايي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واژینیت كاندیدایی
مقاله حمام آب و سركه
مقاله حمام آب و جوش شیرین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بداغ آبادي مهين
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام وشاني حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانديدا آلبيکانس شايع ترين علت واژينيت است. حدود ۷۵ درصد زنان در طول زندگي حداقل يک بار دچار واژينيت کانديدايي مي شوند. در اين پژوهش، ۷۹ خانم مبتلا به واژينيت کانديدايي علامتدار با کشت قارچي مثبت به طور تصادفي به گروه هاي درماني “حمام آب و سرکه” و “حمام آب و جوش شيرين” به همراه يک گروه شاهد تقسيم شدند. در هر سه گروه، کلوتريمازول واژينال به عنوان درمان موضعي تجويز مي شد. در اين مطالعه، اساس درمان تغيير PH واژن با استفاده از درمان هاي کمکي بوده است. نتايج پژوهش نشان داد که در هر سه گروه فوق، نشانه هايي چون ترشح واژينال، خارش و علائمي نظير واژينيت و ترشح کانديدايي يک هفته بعد از اتمام درمان، بهبود يافته است. بهبودي در سوزش، ديسپارونيا، ديزوري در دو گروه آزمايشي و بهبودي در مورد ولويت و درد زير شکم فقط در گروه حمام آب و جوش مشاهده شده است.اما آزمون آماري کروسکال واليس تفاوتي در ميانگين رتبه اي بهبود علائم کلينيکي سه گروه نشان نداد. همچنين يک هفته پس از درمان، ۴۸ درصد نمونه هاي گروه درماني شاهد در مقابل ۵۲٫۴ درصد گروه درماني حمام آب و سرکه و ۵۷٫۹ درصد گروه درماني حمام آب و جوش شيرين کشت قارچي منفي داشتند که آزمون (P<0.05) X2 اين تفاوت را معني دار نشان نداد. با استفاده از آزمون آماري اسپيرمن، بين ميزان بهبودي در واژينيت و متغير سن ازدواج و نيز بين ميزان بهبودي در ترشح واژن و دفعات مقاربت همبستگي يافت شد.

© حقوق سایت محفوظ است