۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي مقايسه‌ اي سرولوژي اريون در كودكان مبتلا به كاهش شنوايي حسي عصبي و كودكان غير مبتلا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۴ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه‌ اي سرولوژي اريون در كودكان مبتلا به كاهش شنوايي حسي عصبي و كودكان غير مبتلا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت اريون
مقاله كاهش شنوايي حسي عصبي
مقاله واكسن اريون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش ثميله
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي آذردخت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اريون در ايران آندميک است. به علت بالا بودن درصد افراد غيرواکسينه جوان (کمتر از ۱۵ سال) در ايران، احتمالا بروز اريون و عوارض آن در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته قبل از واکسيناسيون عمومي بيشتر است. هدف از اين تحقيق تعيين نقش اريون در کري عصبي کودکان بوده است.
روش بررسي: اين مطالعه مقطعي توصيفي در سال‌ هاي ۱۳۸۲-۱۳۸۱ بر روي ۸۷ کودک حداکثر تا ۱۴ سال مبتلا به کري عصبي و ۳۰ کودک شاهد در بخش کودکان و گوش و حلق و بيني بيمارستان رسول اکرم (ص) تهران انجام گرفت. در نمونه خون کودکان، وجود IgM و IgG اختصاصي اريون به روش اليزا بررسي شد.
يافته ‌ها: ميانگين سني افراد تحت بررسي، ۹/۲۷±۸/۳۹ ماه و ۶/۶۰ درصد پسر و ۴/۳۹ درصد دختر بودند. گروه سني ۳ تا ۵ سال بيشترين فراواني(۵/۵۱%) و سن بالاتر از ۱۰ سال کمترين فراواني را داشتند. عفونت حاد اريون(IgM)  در ۳/۸درصد و ايمني قبلي به اريون(IgG)  در ۱/۲۴درصد کل موارد ديده شد. بيشترين فراواني عفونت حاد اريون IgM) مثبت) در گروه سني ۳ تا ۵ سال بود و در گروه‌ هاي سني مختلف تفاوت نداشت(p=0.11)  بيشترين فراواني ايمني قبلي اريون IgG) مثبت) در گروه سني ۵-۳ سال و در گروه‌ هاي سني مختلف متفاوت بود(p=0.05)  ابتلا به عفونت حاد(IgM) و قبلي اريون(IgG) به جز ميانگين سن کودکان (p=0.015 ; 0.013)، در گروه بيمار و شاهد و دو جنس تفاوتي با گروه غيرمبتلا نداشت (p=1 ; 0.4) درصد کل کودکان فاقد ايمني به اريون بودند. ۲۴درصد کودکان با کاهش شنوايي (مانند کودکان سالم) ايمني به اريون داشتند. ۸/۸ درصد کودکان ۳ تا ۵ سال گروه بيمار در مقايسه با ۸/۶ درصد گروه شاهد، مبتلا به عفونت حاد اريون بودند (p=0.11) اما ايمني قبلي به اريون در گروه بيمار کمتر از شاهد بود (p=0.04).
نتيجه ‌گيري: بنابراين عفونت اريون در کودکان ۳ تا ۵ سال مبتلا به کاهش شنوايي عصبي شايع ‌تر و مهم‌ تر از ساير سنين است. چون با افزايش سن ابتلا به اريون، احتمال بروز کاهش شنوايي عصبي هم افزايش خواهد يافت. پيشگيري از اريون با واکسن موثر و ارزان اريون کمک ‌کننده است. بنابراين با انجام واکسيناسيون وسيع اريون در جمعيت کمتر از ۲۰ سال، مي ‌توان هزينه ابتلا به اريون و عوارض آن را کاهش داد.

© حقوق سایت محفوظ است