۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي مقادير ايمونوگلوبولين هاي M,G,A و اجزاي C3 و C4 كمپلمان در سرم خون بيماران مبتلا به آفت راجعه دهان در كلينيك هاي دندانپزشكي شهر اصفهان سال ۱۳۷۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۷۴ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مقادير ايمونوگلوبولين هاي M,G,A و اجزاي C3 و C4 كمپلمان در سرم خون بيماران مبتلا به آفت راجعه دهان در كلينيك هاي دندانپزشكي شهر اصفهان سال ۱۳۷۹
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمونوگلوبولين ‌ها
مقاله كمپلمان
مقاله آفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلياني اصفهاني پريچهر
جناب آقای / سرکار خانم: خرمي بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استئوماتيت آفتي راجعه عبارت است از بروز زخمهاي عودكننده در مخاط دهان بيماراني كه هيچ گونه علايمي از بيماريهاي ديگر ندارند. نقش سيستم ايمني و بخصوص سيستم ايمني هومورال در ايمونوپاتوژنز آفت، مورد توجه محققين بوده است؛ اين مطالعه در زمينه ايمونولوژي اين بيماري با روشي ديگر و حجم نمونه اي بيشتر از ساير تحقيقات انجام شده است. هدف از اين مطالعه (مورد– شاهدي) بررسي مقادير ايمونوگلوبولين هاي M,G,A و اجزاي C3 و C4 كمپلمان و ارتباط بين تغيير فاكتورهاي فوق در پاتوژنز آفت راجعه دهان مي باشد كه با استفاده از تكنيك Single Radial Immuno Diffusion در ۵۰ بيمار مبتلا به آفت راجعه از نوع مينور مورد بررسي قرار گرفت و نتايج حاصل با گروه شاهد شامل ۵۰ فرد سالم كه از لحاظ سن و جنس با گروه بيمار كاملا مشابه بودند، مقايسه شد. نتايج اين مقايسه نشانگر موارد زير بود:
۱- ميزان بالاتر مقادير IgA و IgM سرم خون بيماران مبتلا به آفت؛ در حالي كه ميزان IgG در دو گروه مشابه بود.
۲- ميزان پايين تر مقادير C3 كمپلمان سرم بيماران مبتلا به آفت؛ در حالي كه در ميزان C4 تفاوتي مشاهده نشد.
۳- ميزان شاخصهاي مورد مطالعه در زنان و مردان تفاوت معني داري نداشت.
با توجه به نتايج به دست آمده، به نظر مي رسد واكنش ايمني هومورال نقش مهمي در بروز زخمهاي آفتي و به عبارت ديگر در ايمونوپاتوژنز بيماري آفت داشته باشد كه البته اين واكنش احتمالا متعاقب واكنش ايمني سلولي به وقوع مي پيوندد.

© حقوق سایت محفوظ است