۱۳۹۵-۰۴-۰۵

مقاله بررسي مفهوم رضايت از زندگي و سنجش آن در ميان دانشجويان دختر و پسر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه از صفحه ۸۱ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي مفهوم رضايت از زندگي و سنجش آن در ميان دانشجويان دختر و پسر
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت از زندگي
مقاله رضايت از خود
مقاله رضايت از دانشگاه
مقاله رضايت از آزادي هاي اجتماعي- سياسي
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي مفهوم رضايت از زندگي و سنجش آن در ميان ۴۵۰ نفر (۱۶۲ مرد و ۲۸۸ زن) از دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد مي پردازد و به اين منظور از پرسش نامه اي خود اجرا بهره مي جويد. در ابتدا محقق به بحث نظري پيرامون اين نکته مي پردازد که آيا متغير «رضايت از زندگي» يک متغير بسيط است يا يک سازه چند بعدي؟ در اينجا پيش فرض بسيط بودن انتخاب شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که ميزان رضايت از زندگي در دانشکده هاي مختلف تفاوت معناداري با هم ندارد. همچنين دانشجويان دختر و پسر داراي رضايت از زندگي متفاوتي نيستند. يافته ها بيانگر آن است که در هر دو جنس «رضايت از خود»، «مثبت نگري» و «رضايت از دانشگاه» تاثير شاياني در رضايت از زندگي دارند.

© حقوق سایت محفوظ است