۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي مشكلات اسكلتي عضلاني در دندانپزشكان شهر يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۵۲ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مشكلات اسكلتي عضلاني در دندانپزشكان شهر يزد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات اسكلتي عضلاني
مقاله دندانپزشك
مقاله يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزالديني اردكاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حائريان اردكاني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان كرباسي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان طزرجاني خديجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: مطالعات انجام شده در مورد خطرات شغلي نشان مي دهد كه تعداد زيادي از دندانپزشكان در معرض ابتلا به انواع ناراحتيهاي اسكلتي- عضلاني ناشي از اين حرفه هستند. با توجه به اين كه جامعه دندانپزشكي نقش موثري در ارتقاي وضع بهداشتي جامعه ايفا مي كند، بروز مشكلات اسكلتي- عضلاني در اين افراد باعث كاهش عمر خدمات مفيد فرد مي شود.
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي اوليه در مورد تعيين وضعيت اختلالات اسكلتي- عضلاني در جامعه دندانپزشكي شهر يزد انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، ۷۰ نفر از دندانپزشكان شهر يزد انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند؛ سرشماري و روش جمع آوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه بود؛ اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون آماري Chi-square مورد تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: ۶/۸۱% از دندانپزشكان حداقل يكي از مشكلات اسكلتي- عضلاني را دارا بودند. ميزان شيوع بيماريهاي مورد مطالعه در طي دوران اشتغال به كار در جامعه مورد نظر بدين ترتيب بود: ميزان ابتلاي به درد گردن ۱/۴۷%، درد دست ۲/۳۶%، درد مچ ۸/۳۴%، درد ستون فقرات پشتي و كمري ۳/۳۳%، درد شانه ۵۹/۱۱% و درد زانو ۸/۲% بود. از كل جامعه ۵/۷۲% سابقه خانوادگي دردهاي فوق را نداشتند و فقط ۵/۴% قبل از اشتغال به اين دردها مبتلا بودند؛ رابطه بيماري با عوامل سن و جنس، محل كار و سابقه كار ساعت كار روزانه، انجام ورزش و كاربرد بيشتر ديد مستقيم مورد بررسي قرار گرفت كه بسياري از اين ارتباطات معني دار بود.
نتيجه گيري: پيشگيري از مشكلاتي كه سبب درد و رنج و تنزل كيفيت و كميت كار مي شود، داراي اهميت است و بايد با آگاه كردن دندانپزشكان و ترغيب آنها به ورزش گامي در اين جهت برداشت.

© حقوق سایت محفوظ است