۱۳۹۵-۰۴-۲۶

مقاله بررسي مزيت نسبي و تاثير سياست هاي حمايتي بر توليد انار در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسي مزيت نسبي و تاثير سياست هاي حمايتي بر توليد انار در استان فارس
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مزيت نسبي
مقاله نرخ حمايت موثر
مقاله هزينه منابع داخلي
مقاله انار
مقاله فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جولايي رامتين
جناب آقای / سرکار خانم: جيران عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف زاده فردجهرمي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توليد هر محصول در کشور بهتر است علاوه بر سودآوري براي توليدکنندگان آن، براي کشور نيز داراي سودآوري باشد. به عبارت ديگر هزينه اي که در کشور صرف توليد يک محصول مي شود بايد کمتر از درآمد حاصل از صادرات يا هزينه صرف شده براي واردات آن باشد. اگر چونين باشد کشور داراي سودآوري اجتماعي و مزيت نسبي در اين کالا است. با توجه به پتانسيل بالقوه و بالفعل کشور در توليد محصولات باغي، لزوم برنامه ريزي مناسب براي توليد و صادرات اين محصولات بسيار ضروري به نظر مي رسد. مطالعات مزيت نسبي و شاخص هاي حمايتي به خوبي مي تواند شرايط را براي برنامه ريزي آينده در خصوص صادرات و حمايت ها مشخص نمايد. در اين مطالعه از روش ماتريس تحليل سياستي (PAM) و شاخص هزينه منابع داخلي (DRC) براي محاسبه مزيت نسبي توليد انار در استان فارس استفاده شده است. محدوده زماني تحقيق مورد نظر سال زراعي ۸۷-۸۶ و شهرستان هاي منتخب شيراز، نيريز و ارسنجان در استان فارس بود. براي بررسي سياست هاي حمايتي از اين محصول از شاخص هاي محاسباتي ماتريس تحليل سياستي بهره گرفته شده است. شاخص DRC مقدار ۰٫۴۲ را براي انار نشان مي دهد که حاکي از مزيت نسبي قوي اين محصول است. شاخص NPC، 0.49 محاسبه شده است که نشان مي دهد سياست هاي داخلي، درآمد کشاورزان را نسبت به درآمد آنها بر پايه قيمت هاي جهاني کاهش داده است، سياست ها به ضرر توليد اين محصول بوده است، و دولت از درآمد توليدکننده ماليات غيرمستقيم گرفته است. شاخص NPI اثر سياست هاي دولت را در زمينه نهاده ها نشان مي دهد. اين مقدار براي انار در استان فارس ۰٫۴۴ است که نشان مي دهد که بر اساس سياست هاي داخلي، دولت به نهاده ها يارانه پرداخت نموده است. شاخص EPC يا ضريب حمايت موثر برآيند سياست هاي داخلي در دو زمينه درآمدي و نهاده اي را نشان مي دهد. مقدار EPC براي انار در استان فارس ۰٫۴۹ است که حکايت از حمايت نکردن دولت به طور کلي در زمينه درآمدي و نهاده اي از اين محصول دارد. به دليل مزيت نسبي و قدرت رقابت پذيري مناسب محصول، توسعه کشت انار در استان فارس توصيه مي شود، اما پيش از آن توجه به بازاريابي محصول در بازارهاي خارج از کشور و معرفي آن به بازارهاي خارجي مي تواند تضمين کننده موفقيت اين توصيه باشد.

© حقوق سایت محفوظ است