۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي مرگ هاي ناشي از مسموميت با گاز منوكسيد كربن ارجاع شده به سازمان پزشكي قانوني كشور در سال ۱۳۷۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۱۴ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي مرگ هاي ناشي از مسموميت با گاز منوكسيد كربن ارجاع شده به سازمان پزشكي قانوني كشور در سال ۱۳۷۸
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسموميت
مقاله مونواكسيد كربن
مقاله گروه هاي در معرض خطر
مقاله سوخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توفيقي زواره حسن
جناب آقای / سرکار خانم: پورحسين مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: بوشهري بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني اميرسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: گاز منوكسيد كربن يكي از آلاينده هاي محيطي دست ساز بشر و محصول پيشرفت تكنولوژي است. مسموميت با منوكسيد كربن يكي از شايع ترين علل مرگ ناشي از مسموميت در كشورهاي پيشرفته است. در ايران نيز به علت افزايش روزافزون جمعيت و استفاده گسترده از وسايل نقليه و ساير منابع سوختهاي فسيلي با آمار قابل ملاحظه موارد مرگ ناشي از مسموميت با منوكسيد كربن مواجه هستيم.
روشها: اين مطالعه بصورت يك مطالعه مقطعي در سازمان پزشكي قانوني تهران در سال ۱۳۷۸ انجام گرفت. اطلاعات با مطالعه صحنه فوت، پرونده كيفري و بيمارستاني و تكميل فرم هايي كه براي متوفيان ناشي از مسموميت گاز منوكسيد كربن تهيه شده بود جمع آوري شد و با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و آزمون فيشر و كاي دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در سال ۱۳۷۸، ۱۳۴ مورد مرگ ناشي از مسموميت با گاز منوكسيد كربن گزارش شد. نسبت فراواني مرد به زن ۲٫۱ به ۱ بود. بيشترين موارد مرگ در رده سني ۲۱ تا ۳۰ سال و در گروه شغلي كارگران و زنان خانه دار بود. مسموميت در تمامي موارد اتفاقي و عمدتا انفرادي بود. بيشتر مرگ ها در ماه هاي سرد سال و در منازل و اماكن با تهويه نامناسب رخ داده بود. آبگرمكن ديواري شايع ترين عامل بروز مسموميت بود.
نتيجه گيري: با توجه به توزيع سني و جنسي مسمومين و مشاغل در معرض خطر، آموزش همگاني، رعايت استانداردها و تهويه مناسب از اهميت ويژه اي برخوردار است.

© حقوق سایت محفوظ است