۱۳۹۵-۰۴-۲۳

مقاله بررسي مرگ مغزي و پيوند اعضا در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در حقوق پزشكي از صفحه ۴۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي مرگ مغزي و پيوند اعضا در ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرگ مغزي
مقاله اهداي اعضا
مقاله آگاهي
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي زينب
جناب آقای / سرکار خانم: پيمان اكرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پديده مرگ مغزي و امکان بهره گيري از آن در پيوند اعضا از مدتها قبل در محافل علمي و اجتماعي مطرح بوده است. موضوع پيوند اندام هاي حياتي از نظر پزشکي اهميت ويژه اي دارد؛ اما مسايل فرهنگي، حقوقي و اخلاقي متعددي را به همراه داشته است. هدف از انجام اين پژوهش، بررسي ميزان پيوند اعضا در ايران و عوامل تاثيرگذار در اين زمينه است. جامعه ما مساله مرگ مغزي را منطبق با ارزشها و فرهنگ خاص خويش پذيرفته است. بررسي خانواده هاي ايراني مواجه با پديده مرگ مغزي، مبين اين است که در پنجاه درصد موارد، خانواده ها مسايل فرهنگي و مذهبي و نارضايتي از نظام درمان را عاملي بر عدم رضايت به اهداي عضو عنوان کردند، چهل درصد نيز اعتقاد به زنده بودن متوفي داشتند. در اين فرآيند بين آگاهي و نگرش مثبت فرد، خانواده و پزشکان نسبت به اهداي عضو رابطه معني داري وجود داشت.

© حقوق سایت محفوظ است